30 sep 2017 / Srbija

Organizacija naučnih skupova

Konkurs Univerzitetske agencije za frankofoniju (AUF): podrška organizovanju naučne manifestacije u Srbiji i u Centralnoj i Istočnoj Evropi u 2017. godini

Da li pripadate univerzitetu u Srbiji koji je član AUF i da li želite da organizujete frankofonu naučnu manifestaciju u Srbiji ili u Centralnoj i Istočnoj Evropi tokom 2017. godine?

Prijavite se na ovaj konkurs kako biste dobili podršku za organizovanje konferencija, naučnih skupova, letnjih škola, naučnih dana ili bilo koje druge vrste naučnih manifestacija na kojima će jedan od radnih jezika biti francuski!

Ciljevi programa

  • Promovisanje većeg učešća frankofonih naučnika na naučnim događajima u regionu centralne i istočne Evrope i produbljivanje akademske i naučne saradnje između visokoškolskih ustanova  u regionu.
  • Promovisanje francuskog jezika u nauci (zastupljene su sve oblasti)

Uslovi za konkurisanje

Visokoškolska ustanova, članica AUF-a, podnosi kandidaturu najkasnije 3 meseca pre početka naučnog događaja.

Parcijalna finansijska pomoć može da se dodeli za:

  • Učešće naučnika iz regiona i sa juga koji daju svoj doprinos naučnom skupu
  • Usmeni i pismeni prevod susreta
  • Štampanje akata
  • Izdavanje i promociju akata na francuskom jeziku (poželjno u digitalnom formatu)

Selekcija kandidatura
Univerzitetska agencija za frankofoniju (AUF) razmatraće da li kandidatura ispunjava uslove konkursa, koliko je događaj relevantan za region i koliko je naučno vredan.

Kontakt : colloques-eco@auf.org

Za dodatne informacijeSat, Sep 30, 2017

Info

Rok za podnošenje kandidatura: minimum 3 meseca pre početka manifestacije