10 maj - 25 maj 2023 / Niš

Izložba: Karavan za klimu 4.0

Karavan za klimu je projekat koji je osmislio Francuski institut u Srbiji uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije i Kancelarije Programa Ujedinjenih Nacija za razvoj u Srbiji i kompanije CMA-CGM, a koji se realizuje u partnerstvu sa Centrom za promociju nauke.

Povezujući borbu protiv klimatskih promena i vode, Karavan za klimu 4.0 ima za cilj podizanje svesti građana o značaju spoznaje različitih tema u vezi voda na teritoriji Srbije, kao i izazovima vezanih za iste. Fokusiran na mlade, projekat je okrenut njihovom aktivnom uključivanju u borbu za bolje razumevanje, upravljanje i zaštitu voda kao važnog resursa za budućnost.

Za više informacija o projektu Karavan za klimu, posetite sajt www.karavanzaklimu.rs

Info

Naučno-tehnološki park Niš

Aleksandra Medvedeva bb

Trajanje izložbe : 2 nedelje
Vreme poseta : 7h30 – 17h30