10 nov - 5 dec 2017 / Beograd

Pogled na mog suseda

Susret / Otvaranje: 10. novembar u 18h00
Francuski institut, Knez Mihailova 31

Radi ohrabrivanja regionalnih integracija i boljeg poznavanja i prepoznavanje među omladinom iz članica Regionalne kancelarije za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu (Regional Youth Cooperation Office – RYCO), osnovane uoči Pariske konferencije o Balkanu 4. jula 2016. godine, šest mladih fotografa iz Albanije, Bosne i Hercegovine, sa Kosova*, iz Makedonije, Crne Gore i Srbije, pozvani su da putuju po Balkanu i naprave foto-reportažu.

Njihove fotografije biće izložene zajedno sa tekstovima koje su napisali kako bi podelili svoje iskustvo. Povodom otvaranja izložbe, troje mladih fotografa iz Srbije, Albanije i Makedonije biće prisutno da argumentuju svoj pogled na Balkan, uoči razgovora sa Marijom Bulat, koordinatorkom RYCO za Srbiju.

Ova izložba nastala je kao plod projekta naših kolega iz Francuskog instituta u Crnoj Gori, Fondacije Petar Petrović Njegoš i Misije OEBSa u Crnoj Gori

Info

Francuski institut u Srbiji, Beograd

Knez Mihailova 31

Od 10. novembra do 5. decembra 2017.
Susret / Otvaranje: 10. novembar u 18h00