10 maj 2021 / Srbija

Program MOPGA – „One Health“

Konkurs za stipendije

Ministarstvo za Evropu i spoljne poslove Republike Francuske (MEAE) u saradnji sa Ministarstvom za visoko obrazovanje, istraživanje i inovacije Republike Francuske (MESRI) pokrenulo je program stipendija namenjen mladim naučnicima koji žele da borave u Francuskoj u okviru multidisciplinarnih istraživanja iz oblasti „One Health“.

Krajnji rok za konkurisanje: 10 maj.  2021.

Više informacija

Info

Krajnji rok za konkurisanje: 10 maj.  2021.