31 dec 2019 / Srbija

Francusko-srpski program “Pavle Savić” 2022-2023

Istraživanje i naučna saradnja

Radite kao istraživač u Francuskoj ili u Srbiji i želite da razvijete saradnju između vaših naučnih timova? Konkurišite za zajednički projekat u okviru programa „Pavle Savić, partnerstva Hubert Curien“!

Više od 130 istraživačkih projekata dobilo je podršku i koristilo ovu finansijsku pomoć od 2003. godine.

Cilj ovog dvogodišnjeg programa je da u obe zemlje razvije naučnu i tehničku saradnju na visokom nivou sa posebnim naglaskom na uspostavljanje novih partnerstava kao i uključivanje mladih istraživača u projekte. Nosilac ovog programa u Srbiji je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dok ga u Francuskoj sprovode Ministarstvo za Evropu i spoljne poslove i Ministarstvo visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija, u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji.

Sve naučne oblasti, računajući i humanističke i društvene nauke obuhvaćene su ovim ovim programom. Finansiranje se isključivo odnosi na pokrivanje troškova vezanih za mobilnost istraživača angažovnih na zajedničkom projektu.

Ovaj program od svog početka igra važnu ulogu u razvijanju naučnih partenrstava na višem nivou, naročito u okviru projekata koje finansira Evropska unija. Isto tako, omogućava edukaciju madih stručnjaka i objavljivanje zajedničkih publikacija.

Krajnji rok za podnošenje kandidatura: 3. jun 2019.
Objavljivanje rezultata: decembar 2019.
Početak projekata: januar 2020.
Kraj projekata: decembar 2021.

Kontakt : vesna.adamovic@institutfrancais.rs

Aplikacija za konkurisanje dostupna na sajtovima:
Za ekipe iz Francuske
Za ekipe iz Srbije