1 mar 2016 / Srbija

Programi Fondacije L’Oréal-UNESCO

Vi ste žena ? Bavite se naučnim istraživanjima iz oblasti prirodnih nauka i fizike ? Fondacija L’Oréal vam nudi lepu priliku da finansirate svoj istraživački rad ! 

Fondacija l’Oréal, u saradnji sa UNESCO-m i Akademijom nauka, objavila je konkurs za stipendije za 2016. godinu pod nazivom L’Oréal-UNESCO za « Žene u nauci ». Ovaj program ima za cilj da otkrije i podrži istraživanja mladih talentovanih žena istraživača, mlađih od 35 godina, iz oblasti egzaktnih nauka koje su na doktorskim ili post-doktorskim studijama u Srbiji. Stipendija može da pokrije 3 godine istraživanja u visini od 5.000€. Od 2014. godine 14 mladih Srpkinja koristilo je ovu stipendiju.

Krajnji rok za podnošenje kandidatura za ovu vrstu programa je 01. mart 2016. godine, pri srpskoj filjali Fondacije L’Oréal.

Detalji konkursa
Kontakt: unescoserbia@mfa.rs

Postoje isti programi stipendija L’Oréal-Unesco za finansiranje istraživanja i u Francuskoj. Ovaj program ima druge kriterijume za dodelu. Za više detalja u vezi sa ovim istraživačkim programom u Francuskoj kosultujte
Više informacija.

Info

Krajnji rok za podnošenje kandidatura: 1. mart 2016.