16 mar 2018 - 12h / Niš

Nastava francuskog jezika u ranom uzrastu

Deca imaju poseban način učenja i usvajanja naučenog. Sadržaj nastavnih programa stranih jezika, tehnike i pristupi učenju, veoma se razlikuju od nastave za starije uzraste. Pokušaćemo da objasnimo koje su karakteristike i potrebe dece u ranom uzrastu kada je reč o učenju stranih jezika i da predstavimo različite pristupe u nastavi. Govorićemo o potrebama dece i njihovim strategijama učenja. Posebno ćemo se osvrnuti na pripremu časa, sa precizno definisanim etapama časa, najefikasnijim tehnikama animacije i pedagoškim sredstvima i materijalom koji se mogu koristiti u radu sa ovom publikom. Daćemo i primere kreativnih aktivnosti i igara koje se mogu primeniti u nastavi stranih jezika.

Predavač : Milena Milanović
Francuski institut u Srbiji

https://www.filfak.ni.ac.rs/

 

Info

Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, amfiteatar 21

Ćirila i Metodija 2