11 mar 2019 - 13h30 / Novi Sad

Rodna ravnopravnost i uloga žena u nauci (Kanada)

Rodna ravnopravnost i uloga žena u nauci kao prioriteti Kanade i frankofonije

Predavanje Nj.E. gospođe Kati Čabe, ambasadorke Kanade u Srbiji i izložba
U okviru obeležavanja Međunarodnog dana žena

Frankofonija je uključena u promociju pristupa tradicionalno nepristupačnih domena studija za žene i devojke, uključujući i one vezane za nauku, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku. Broj žena koje se bave naukom je još uvek veoma nizak, a promovisanje rodne ravnopravnosti je najefikasniji način obezbeđivanja prosperitetnog društva, trajnog mira i razvoja za sve ljude. Krajnji cilj ove politike je da omogući svima, svuda u svetu, da imaju pravo da glasaju, podjednaka prava i mogućnost pristupa i kontrolu nad resursima, kao i da žive potpuno bezbedno.

https://femmesenstim.ingeniumcanada.org/histoires
www.uns.ac.rs
www.ff.uns.ac.rs
www.facebook.com/cufuns

Info

Frankofoni univerzitetski centar, Filozofski fakultet

Zorana Đinđića 2

Ponedeljak 11. mart – 13h30