10 nov 2022 - 18h / Beograd

Savremeno stanje Pravoslavlja, Žan-Fransoa Kolosimo

Francuski teolog Žan-Fransoa Kolosimo održaće predavanje praćeno otvorenim razgovorom na temu Savremeno stanje Pravoslavlja, U Narodnoj biblioteci Srbije, u četvrtak 10. novembra 2022. od 18 sati.

Svi smo svesni specifičnosti aktuelne geopolitičke situacije u pravoslavlju, no nije lako dešifrovati je. Potrebno je pre svega razumeti kako Pravoslavna Crkva samu sebe shvata, u teološkom smislu, kako se odnosi prema jazu između svojih konstitutivnih principa i svojih istorijskih nedaća, kako odgovara na specifičnost religijske sekularizacije i političke polarizacije, koja je svojstvena pravoslavnim svetovima.

Zaboravi i neprihvatanja kojima smo toliko zaslepljeni potiču od nedovoljnog poznavanja istorije velike Evrope, istorije koja traje više od hiljadu godina, a koju su pre svega odredile religiozne kulture.

Žan-Fransoa Kolosimo je ugledni francuski pravoslavni teolog, istoričar, izdavač, esejista. Bio je direktor Francuskog nacionalnog centra za knjigu (CNL), potom direkor izdavaštva Nacionalnog centra za naučna istraživanja (CNRS), a danas je direktor izdavačke kuće Cerf (Pariz), koja oTfubjavljuje knjige iz oblasti teologije, filozofije, istorije religija. Upravo u tim oblastima se usavršavao i Kolosimo, kroz studije na Sorboni, na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, kao i u Njujorku – na Fordamov univerzitetu i Akademiji Svetog Vladimira. U okvriru svog istraživačkog rada boravio je na Atosu i Sinaju.

Stručnjak za hrišćanstvo, a naročito pravoslavlje, budući da je i sam pravoslavne veroispovesti, predavao je gotovo tri decenije istoriju filozofije i vizantijske teologije na Institutu Svetog Sergija (Pariz). Kolosimo je član naučnog komiteta Evropskog instituta za religijske nauke .

Njegovi eseji još nisu prevedeni na srpski, a njihovi naslovi (u slobodnom prevodu) su: Dan Božjeg besa; Ćutnja Anđela; Bog je Amerikanac – o teodemokratiji u SAD-u; Ruska apokalipsa – Bog u zemlji Dostojevskog; Persijski paradoks – jedan iranski zapis; Dvadeset vekova umetnosti; Ilustrovana Biblija Jerusalima; Suviše ljudi – prokletstvo hrišćana Istoka; Zaslepljenost: religije, ratovi, civilizacije; Francuska religija; Sablja i turban – dokle će ići Turska?; Republika i varvarstvo; Raspeće Ukrajine – hiljadu godina religijskih ratova u Evropi

Kolosimo dolazi u Srbiju na poziv Francuskog instituta, koji njegovo gostovanje organizuje u saradnji sa Institutom za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i Narodnom bibliotekom Srbije.
Predavanje i debata vodiće se na francuskom i srpskom jeziku, uz simultani prevod.
Moderator je Andrej Jeftić, doktor teologije.

Narednih dana predviđeni su i stručni susreti sa uglednim gostom na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju.

Info

Narodna biblioteka Srbije

Skerlićeva 1

Četvrtak, 10. novembar 2022, 18 sati
na francuskom i srpskom, simultani prevod obezbeđen
Ulaz je slobodan.