8 sep 2017 / Pariz

Seminar o očuvanju bibliotečkih kolekcija

Poziv frankofonim bibliotekarima da konkurišu za učešće na seminaru o očuvanju bibliotečkih kolekcija (Pariz, 13-22. novembar 2017)

Ministarstvo kulture francuske okupiće u novembru 2017. profesionalne bibliotekare iz celog sveta na desetodnvnom seminaru u Parizu, kojeg organizuje u saradnji sa Narodnom bibliotekom Francuske. Profesionalni bibliotekari Srbije, koji govore francuski, mogu da pošalju svoje kandidature do četvrtka 8. novembra (skenirani dosije u pdf formatu poslati na adresu ifs@institutfrancais.rs)

Troškove boravka u Francuskoj (smeštaj, ishrana, lokalni transport) odabranih kandidata platiće franusko Ministarstvo kulture. Troškove medjunarodnog prevoza plaćaju sami kandidati ili njihov poslodavac.

Uz priloženi komentar Francuskog instituta u Srbiji, odluku o usvajanju kandidatura doneće izborni komitet u Parizu.

Više informacija