27 feb 2018 / Srbija

Seminari za menadžere iz oblasti kulture

Seminari za frankofone i anglofone menadžere iz oblasti kulture

Rok (poslednji!) za prijavu i slanje dosijea Francuskom institutu Srbije (na ifs@institutfrancais.rs):
27. februar 2018. godine

Francusko ministarstvo kulture organizuje tri seminara za menadžere u kulturi:

  • 14 – 23 maj 2018. Profesionalni boravak u Francuskoj (Individualizovani seminar za frankofone učesnike)
    Više informacija
  • 4 – 14 juni 2018. Ustanove kulture u službi urbanog i teritorijalnog razvoja (Seminar za anglofone učesnike)
    Više informacija
  • 4 – 14 juni 2018. Building public engagement (Seminar za anglofone učesnike)
    Više informacija