Agenda Srbija

Nova sezona, nove ideje, radost učenja

Novi početak! Za učenike, studente, predavače, ali i za neke od vas i nas koji su odlučili da se od septembra posvete novim ličnim i profesionalnim projektima...
Opširnije

Takođe...

15 sep - 15 dec
26 sep - 12h
28 sep - 10h-16h
29 sep - 17h-22h
11 nov
13 nov - 22 nov