français  
 
  Kontakt     Mapa sajta  
 
 
  Visoko obrazovanje
 
Školovanje u Francuskoj
Stipendije
Francusko-srpske diplome
Druge diplome
Mreže i partneri
Sporazumi
   
 
PRIJAVITE SE NA
NEWSLETTER
 
 
Facebook
Fotografije
Video  
 
NOVI SAD  
 
NIŠ  
 
PARIZ  
   

 
     
  Stipendije
 
 

Stipendije Vlade
Kofinansirane stipendije
Stipendije za naučna istraživanja
Erasmus +
Ostale stipendije

Erasmus + 2017: Univerziteti, sada je pravi trenutak da učvrstite saradnju sa Francuskom


  U sklopu evropskog programa Erasmus +, studenti i ne-akademski predavači imaju mogućnost da iskoriste mobilnost u ili sa univerziteta u jednoj partnerskoj zemlji (Srbiji).

Srpski univerziteti od sada mogu da podnesu kandidaturu preko svojih francuskih partnera koji sami mogu da se prijave preko francuske nacionalne agencije.

Krajnji rok : februar 2017.

Trenutno su otvorena dva tipa konkursa :

Međunarodna kreditna mobilnost (MKM)

Krajnji rok : 2. februar 2017. u 12:00 (Agencija Erasmus + Francuska/Obrazovanje Obuka)

Trajanje projekta: od 16 do 26 meseci

Ko može da konkuriše? Sve visokoobrazovne ustanove iz zemlje članice programa koje imaju Erasmus povelju za visoko obrazovanje

Ko može da koristi ovu mobilnost?
- Studenti (osnovne i Master studije) i doktoranti (od 3 do 12 meseci, počev od druge godine osnovnih studija)
- Predavači ili predavači-istraživači (od 5 dana do 2 meseca + minimum 8 sati predavanja)
- Administrativno ili tehničko osoblje (od 5 dana do 2 meseca)

Koje formalnosti treba ispuniti?
- treba potpisati međuinstitucionalni sporazum (može da se potpiše nakon prihvatanja projekta): partnerska zemlja (Srbija) prima dokument programske zemlje (Francuske) koja ga popunjava i potpisuje. Ovaj sporazum precizira oblasti mobilnosti. Sporazum definiše okvir za slanje i prijem studenata i ostalog osoblja. Definiše praktične uslove sprovođenja mobilnosti.
- sporazum za učenje i mobilnost treba da potpiše osoba koja učestvuje u mobilnosti.

Zajednički masteri Erasmus +

Krajnji rok : 16. februar 2017. (Izvršna agencija « Obrazovanje, audiovizuelna umetnost i kultura » (EACEA), Brisel)

Ciljevi? Napraviti integrisane studijske programe (od 1 do 2 godine) koje sprovodi konzorcijum ustanova u bar tri zemlje koje učestvuju u programu, sa mogućim uključivanjem i partnerskih zemalja (Srbije).

Uslovi? Obaveza da se studira u bar dve zemlje članice programa koje su deo konzorcijuma. Postoji mogućnost da se kao partneri uključe i druge organizacije poput preduzeća, javnih struktura, nevladinih organizacija i istraživačkih instituta.

Za dodatne informacije o programu Erasmus + 2014-2020:
Vodič za program
Sajt agencije Erasmus + Francuska / Obrazovanje Obuka
Sajt Evropske komisije (odeljak Erasmus +)Program mobilnosti Erasmus +: dobra mogućnost za saradnju između Francuske i Srbije


  U okviru evropskog programa Erasmus +, studenti, predavači i administrativno osoblje mogu da ostvare mobilnost u inostranstvu na nekom od partnerskih univerziteta.

Od 2015. godine, Srbija, prvi put, ima mogućnost da kao partnerska zemlja učestvuje u programu mobilnosti Erasmus + ključne aktivnosti 1 « Credit mobility in higher education », koji posebno ima za cilj da ojača već postojeću saradnju između visokoškolskih ustanova. Francuski partner treba da podnese projekat u okviru svoje nacionalne agencije Erasmus + u Francuskoj. 

Ovaj program omogućava mobilnost studenata (svih nivoa studija bez stručnih praksi, u trajanju od 3 do 12 meseci) kao i nastavnog i administrativnog osoblja (u trajanju od 2 dana do najviše 6 nedelja). Projekat može da traje od 18 meseci do 2 godine. Ovaj program omogućava da se pokriju troškovi boravka i putovanja.

U 2016. godini, u okviru ovog evropskog programa sprovedeno je 18 sporazuma o mobilnosti Erasmus+ između srpskih i francuskih univerziteta. Ova partnerstva podržaće više od 70 studentskih mobilnosti iz Srbije u Francusku (na osnovnim, Master i doktorskim studijama) i više od 30 mobilnosti predavača u brojnim oblastima poput (filozofije, ekonomije, hemije, istorije itd.). Kroz ovaj program finansiraće se i petnaestak studentskih i više od 20 mobilnosti predavača iz Francuske u Srbiju.

U 2015. godini, potpisano je i 18 sporazuma o mobilnosti Erasmus + između srpskih i francuskih univerziteta u okviru ovog programa. Prve bilateralne mobilnosti počele su, u velikoj meri, da se sprovode od septembra 2016.

Za dodatne informacije o programu:
Agencija Erasmus + u Francuskoj: www.agence-erasmus.fr
Fondacija - Tempus Erasmus+ u Srbiji: erasmusplus.rs/category/education
Kontakt u Francuskom institutu u Srbiji: laure.tariel@institutfrancais.rs