français  
 
  Kontakt     Mapa sajta  
 
 
  Visoko obrazovanje
 
Školovanje u Francuskoj
Stipendije
Francusko-srpske diplome
Druge diplome
Mreže i partneri
Sporazumi
   
 
PRIJAVITE SE NA
NEWSLETTER
 
 
Facebook
Fotografije
Video  
 
NOVI SAD  
 
NIŠ  
 
PARIZ  
   

 
     
  Mreže i partneri
 
 
 
Nova francuska društvena mreža France Alumni

Studirali ste u Francuskoj ? Ostanite povezani ! Nova francuska društvena mreža, francealumni.fr, namenjena bivšim inostranim studentima koji su studirali u Francuskoj je online. Zajednička okosnica svih kako muških tako i ženskih alumnista jeste Francuska;  mreža bivših studenata i stručnjaka koji koriste mogućnosti koje su im na raspolaganju da bi se informisali, podelili iskustva i napredovali. Svake godine gotovo 300 000 inostranih studenata nastavlja svoje studije u Francuskoj, III zemlji na svetu kada je reč o univerzitetskoj atraktivnosti što je plod izuzetnog kvaliteta francuskog visokog školstva i odličnog prijema međunarodnih studenata.

Svake godine vi ste jedan od 100 000 inostranih studenata koji stekne diplomu neke francuske visokoškolske ustanove. Iskoristite ovu platformu da biste na pravi načn vrednovali svoj francuski studijski program, pokrenuli svoju mrežu i iskoristili potencijal jedne međunarodne zajednice koja se neprestano uvećava! Zahvaljujući France Alumni ostanite u kontaktu sa Francuskom, njenim školama, univerzitetima, preduzećima i kulturnom ponudom.

Bivši diplomci francuskog obrazovnog sistema, pridružite se digitalnom portalu, francealumni.fr !

Pratite naše aktuelnosti na Facebook-u « Campus France Serbie » 
ADEF (Udruženje diplomaca francuskog visokoobrazovnog sistema)

ADEF okuplja građane Srbije, koji su završili studije u Francuskoj (prvi, drugi, treći ciklus studija, ili  post-doktorske studije) ili su stekli diplomu na delokalizovanim studijama  francuskih univerziteta u Srbiji.

ADEF je nastao na inicijativu pedestak diplomaca francuskih univerziteta i stipendista  Francuske vlade.  Danas ADEF broji 250 članova koji su studirali na više od šezdeset najpoznatijih francuskih univerziteta ili visokih škola i na njima stekli odlično znanje iz raznih oblasti kao što su ekonomija, pravo, medicina, filologija, prirodne nauke, umetnost, menadžment, itd…

Glavni zadatak ADEF-a je uspostavljanje i širenje društvene mreže diplomaca iz Srbije koji poseduju diplomu francuskog obrazovnog sistema u cilju daljeg jačanja kulturnih, društvenih i ekonomskih francusko-srpskih odnosa

Sajt ADEF

 
OSSI (Organizacija Srpskih Studenata u Inostranstvu)

Međunarodnu organizaciju  koja okuplja srpske studente u insostranstvu, OSSI, osnovali su 1997. godine srpski studenti sa Harvarda i Kembridža. OSSI trenutno broji preko 1000 studenata širom sveta.

OSSI ima za cilj da umreži studente, omogući razmenu informacija i pružanje pomoći kao i organizovanje zajedničih projekata koji predstavljaju Srbiju.

Lokalni ogranak u Parizu osnovali su u januaru 2011.godine srpski studenti na Sciences Po, Sorbonne, Paris Dauphine, Paris 3 itd. u cilju  pružanja  pomoći i saveta srpskim studentima koji se spremaju ili su već na studijama u Parizu.

Sajt OSSI
Facebook OSSI 
Mosaik (Association de jeunes professionnels serbes en France)

Udruženje Mosaik okuplja mlade srpske stručnjake u Francuskoj i razvija među njima mrežu prijateljstva i poznanstva. Neguje vrednosti kao što su kreativnost, dinamičnost i promoviše kulturnu razmenu među Srbima u Francuskoj. Udruženje stoji na raspolaganju kompanijama koje mogu da koriste mrežu od više od 600 kontakata stručnjaka srpskog ili francuskog porekla koji su zainterosovani za Srbiju.

Sajt Mosaik