français  
 
  Kontakt     Mapa sajta  
 
 
  Nauka
 
Nauka u Francuskoj
Seminari i predavanja
Nauka za sve
Konkursi i stipendije
Medicina
   
 
PRIJAVITE SE NA
NEWSLETTER
 
 
Facebook
Fotografije
Video  
 
NOVI SAD  
 
NIŠ  
 
PARIZ  
   

 
     
  Nauka za sve
 
 


• Ruka u Testu
Francusko-srpski Mesec nauke
Partneri

La main à la pâte (Ruka u Testu)

  Program La main à la pâte pokrenut je 1996. god., na inicijativu profesora Žorža Šarpaka (Georges Charpak), dobitnika Nobelove nagrade za fiziku 1992., i Francuske Akademije nauka. Cilj ovog programa je da tokom osnovne škole promoviše nauku i naučno istraživački pristup.

U Srbiji je ovaj projekt, pod nazivom Ruka u testu, pokrenuo 2001. naučni savetnik Stevan Jokić, dobitnik nagrade za naučno opismenjavanje dece planete – purKwa 2007. Projekat podržavaju brojne institucije u Srbiji.

Više informacija

Konkurs „Ruka u testu“ (LAMAP) 2016.

  "Čuvajte klimu i sačuvajte svoje zdravlje"

Kontekst
Nezdrava ishrana, fizička neaktivnost, prekomerno izlaganje suncu, prekomerna upotreba ekrana, faktori su koji mogu imati štetne posledice po naše zdravlje. Način na koji živimo i prehrambene navike mogu pozitivno uticati na kvalitet našeg života i života naših sugrađana, a istovremeno i sačuvati našu planetu i ublažiti klimatsko zagrevanje.

Iako se radi o dva različita pojma, klima i zdravlje tesno su povezani: klima i okruženje u kome živimo utiču na naše zdravlje. Klimatske promene negativno utiču na vazduh, vodu za piće, hranu, biodiverzitet, stanovanje itd. Očekuje se da će zmeđu 2030. i 2050. godine klimatske promene prouzrokovati više od 250 000 dodatnih smrtnih slučajeva godišnje. Sa druge strane, smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, korišćenje čistijih prevoznih sredstava, ekološki odgovoran odabir hrane i upotreba čistih izvora energije mogu dovesti do poboljšanja našeg zdravlja.

Jedno pitanje se prirodno nameće: kako bi bilo da dobrobit svakog pojedinca postane novi kolektivni građanski cilj u budućnosti?

Za ovo četvrto izdanje konkursa  „Ruka u testu“* Francuski institut u Srbiji i profesor Stevan Jokić (osnivač programa „Ruka u testu“ u Srbiji) žele da naglase tesnu povezanost između dobrobiti svih ljudi i klime. Kako poboljšati naše životne navike? Da li naša ishrana, izlaganje suncu i upotreba novih tehnologija mogu imati uticaj na klimu i naše zdravlje ? Kako ostati zdrav i sačuvati planetu?

Dalje...

Ko može da učestvuje?
Sve škole u Srbiji. Učesnici su podeljeni u dve kategorije:
 • Kategorija 1: osnovne škole;
 • Kategorija 2: srednje škole.
Koja je tema konkursa?
Svaki čovek teži da bude zdrav i da živi što duže u skladu sa prirodom. U tom smislu učenici treba da predlože aktivnosti koje bi se realizovale u njihovom gradu ili državi u cilju poboljšanja njihovog zdravlja kao i zdravlja njihovih sugrađana u svakodnevnom životu uz poštovanje životne sredine. Projekat treba da se fokusira na bar jednu od sledećih podtema:
 • Biološka raznovrsnost  na tanjiru”
 • Kako čovek, kao sastavni deo biodiverziteta, može da poboljša svoje zdravlje i svojom ishranom  doprinese očuvanju biodiverziteta? Koje je mesto biološke raznovrsnosti u ishrani svakog od nas ? Kako poljoprivredno-prehrambena proizvodnja u svetu utiče na biodiverzitet.

 • Deca i ekran i potrošnja električne energije”
 • Kako vaspitati decu da razumno koriste nove tehnologije i ukazati im na njihov štetan uticaj na zdravlje? Kako proizvodnja i upotreba novih tehnologija može štetno uticati na životnu sredinu?

 • Živeti sa suncem”
 • Kakav je uticaj ultraljubičastih zraka na naše zdravlje?  Kako se zaštititi od štetnog uticaja sunca, a istovremeno iskoristiti sve njegove blagodeti? Kako velike vrućine utiču na naše telo ? Kako utiču na gradove

 • „Poboljšati kvalitet vazduha za bolje zdravlje”  
 • Od čega je sastavljen vazduh koji udišemo ? Kako delatnost ljudi pogoduje pojavljivanju zagađivača u vazduhu ? Koje su posledice i opasnosti po naše zdravlje?
Koji format može da se koristi?
Učenici će moći da predstave svoje radove u sledeća tri formata:
 • kao maketu ili prototip;
 • kao video reportažu;
 • kroz radionice za popularizaciju nauke (eksperimente, animacije, ...).
Prednost će imati originalni, interaktivni i domišljati projekti. U izradi projekta poželjna je upotreba digitalnih tehnologija (upotreba računara, kompjuterskih programa ili digitalnih aplikacija).

Koji kriterijumi će se uzimati u obzir?
- Pedagoški kvalitet projekta;
- Originalnost (inovativni karakter) projekta i upotrebljenih sredstava;
- Relevantnost projekta i obrađenih potpitanja;
- Učešće učenika i škole u projektu;
- Broj učenika koji učestvuje u projektu (individualni projekti neće biti uzeti u obzir);
- Multidisciplinarna dimenzija projekta (obuhvatanje prirodnih i društvenih nauka).

Kako učestvovati?
Dovoljno je poslati mejl sa opisom projekta i objašnjenjem („zašto ovaj projekat?“) na najviše dve stranice A4 formata, (na srpskom ili francuskom jeziku) kao i, u zavisnosti od izabranog formata projekta, slike realizovanog projekta ili video zapis (poslati zipovan fajl ukoliko je dokument pretežak) na sledeće mail adrese:
laure.tariel@institutfrancais.rs
sjokic@vin.bg.ac.rs

Krajnji rok za podnošenje projekata: 15. juni 2016.

Nagrade
Komisija će izabrati po jedan najbolji projekat u obe predstavljene kategorije: osnovne i srednje škole. Pobednici će biti nagrađeni, a njihovi projekti će biti predstavljeni u okviru sledeće naučne izložbe Francuskog Instituta u Srbiji na temu očuvanja zdravlja i klime u septembru 2016. godine. Ova izložba će, najpre, biti predstavljena u Beogradu, a zatim će putovati po mnogim gradovima Srbije.

Posebna priznanja i nagrade biće dodeljene projektima koji se budu posebno istakli.

Za više informacija možete kontaktirati Stevana Jokića (sjokic@vin.bg.ac.rs)
ili Laure Tariel (laure.tariel@institutfrancais.rs).

Program "Ruka u testu" ima za cilj da poboljša kvalitet predavanja nauke i tehnologije u školama.  Program podržava nastavnike da primene istraživačku pedagogiju koja stimuliše radoznalost i sklonost prema naukama kod učenika. Ovogodišnji konkurs će, pored samog projekta, nagraditi i tako stvorenu pedagošku dinamiku.


Rezultati konkursa


Konkurs „Ruka u testu“ (LAMAP) 2015.

  „Osmislite danas sutrašnji svet!“

Zagađenje, bolesti, klimatske promene, socijalne nejednakosti, neracionalno korišćenje prirodnih resursa… ko od nas nije već maštao o tome da prepravi svet? A kad biste imali tu sreću da nešto možete da promenite, na koji način biste zamislili svoj grad, svoje okruženje, svoj prevoz, svoju potrošnju energije, svoju ishranu…? Da li biste bili u stanju da osmislite svet koji bi pokazivao više poštovanja prema životnom okruženju a koji bi u isto vreme mogao i da zadovolji ljudske potrebe?

Za ovo treće izdanje konkursa „Ruka u testu“, Francuski Institut u Srbiji i profesor Stevan Jokić (osnivač ovog programa u Srbiji) želeli su da se bave temom zaštite životne sredine i poboljšanja kvaliteta života ljudskih zajednica, da otkriju na koji način mladi ljudi iz Srbije mogu tome da doprinesu predlozima prilagođenim svom okruženju.

Dalje...

Program „Ruka u testu“ ima za cilj da poboljša kvalitet predavanja nauke i tehnologije u školama.  Program podržava nastavnike kako bi primenili istraživačku pedagogiju koja stimuliše radoznalost i sklonost prema naukama kod učenika. Ovogodišnji konkurs će, pored samog projekta, nagraditi i na taj način stvorenu pedagošku dinamiku.

Ko može da učestvuje?

Sve škole u Srbiji, podeljene u dve kategorije:

 • Kategorija 1: osnovne škole;
 • Kategorija 2: srednje škole.

Teme

Održivi razvoj prisutan je u svakodnevnom životu ljudi. Od učenika će se ove godine tražiti da predlože ekološka rešenja koja bi mogla da budu primenjena u njihovom gradu/zemlji, uz poštovanje ideje održivog razvoja. Projekat će morati da odgovori na najmanje jedno od sledećih potpitanja:

 • Potpitanje 1: Na koji način moj projekat doprinosi smanjenju emisije štetnih gasova?
 • Potpitanje 2: Na koji način moj projekat doprinosi ograničavanju/smanjenju proizvodnje otpada?
 • Potpitanje 3: Na koji način moj projekat omogućava proizvodnju hrane tokom koje se više brine o životnoj sredini? (porodična poljoprivredna gazdinstva, proizvodnja organske hrane…)?
 • Potpitanje 4: Na koji način moj projekat doprinosi zaštiti/očuvanju biodiverziteta i prirode davanjem prednosti ekološki odgovornoj proizvodnji potrošnih dobara?

Formati

 • Maketa ili prototip;
 • Video reportaža;
 • Radionice za popularizaciju nauke (eksperimente, animacije...).

Prednost će imati originalni, interaktivni i domišljati projekti. U izradi projekta poželjna je upotreba digitalnih tehnologija (upotreba računara, kompjuterskih programa ili digitalnih aplikacija).

Kriterijumi

 • Pedagoški kvalitet projekta;
 • Originalnost (inovativni karakter) projekta i upotrebljenih sredstava;
 • Relevantnost projekta i obrađenih potpitanja;
 • Učešće učenika i škole u projektu;
 • Broj učenika koji učestvuje u projektu (najmanje tri učenika po projektu);
 • Pluridisciplinarna dimenzija projekta (obuhvatanje prirodnih i društvenih nauka).

Kako učestvovati?

Dovoljno je poslati mejl sa opisom projekta i objašnjenjem („zašto ovaj projekat?“) na najviše dve stranice A4 formata, (na srpskom ili francuskom jeziku) kao i, u zavisnosti od izabranog formata projekta, slike realizovanog projekta ili video zapis (poslati zipovan fajl ukoliko je dokument pretežak) na sledeće mail adrese: sjokic@vin.bg.ac.rs i charlene.jouve@institutfrancais.rs.

Krajnji rok za podnošenje projekata: ponedeljak 15. jun 2015.

Nagrade

Žiri će izabrati po jedan najbolji projekat u obe kategorije: osnovne i srednje škole. Pobednici će biti nagrađeni i njihovi projekti će biti predstavljeni u okviru naučne izložbe Francuskog Instituta u Srbiji na temu klime septembra 2015. godine. Ova izložba će najpre biti priređena u Beogradu, a zatim će putovati po mnogim gradovima širom Srbije.

Posebna priznanja i nagrade biće dodeljeni projektima koji se budu posebno istakli.

Rezultati konkursa LAMAP 2014 objavljeni su na: http://institutfrancais.rs/pdf/Lamap-resultatsSR.pdf

Za više informacija možete kontaktirati Stevana Jokića (sjokic@vin.bg.ac.rs) ili Šarlen Žuv
(charlene.jouve@institutfrancais.rs).

Rezultati konkursa


Obnovite svoju energiju uz konkurs „Ruka u testu“!


  Do srede 14. maja 2014.

Posle veoma uspešnog prvog izdanja u 2012. godini, Francuski institut u Srbiji raspisuje novi konkurs za takmičenje „Ruka u testu“, u saradnji sa profesorom Stevanom Jokićem, koordinatorom ovog programa u Srbiji. Cilj ovog konkursa je da decu i omladinu podstakne na razmišljanje na temu energije, kao i na naše ponašanje u odnosu na njenu upotrebu u svakodnevnom životu. Mogu da učestvuju osnovne i srednje škole u Srbiji tako što će ponuditi i ilustrovati rešenja u cilju uštede energije u svakodnevnom životu.

Svi formati su dobrodošli (video reportaže, fotografije, razne tehnike na papiru ili kompjuteru, eksperimenti, makete, itd…).
Pobednici će dobiti nagrade!

Više informacija

Rezultati konkursa