français  
 
  Kontakt     Mapa sajta  
 
 
  Agenda
 
Kalendar
Film
Muzika
Scenska umetnost
Književnost
Vizuelna umetnost
Debate
Nauka
Obrazovanje
Frankofonija
Arhiva
   
 
PRIJAVITE SE NA
NEWSLETTER
 
 
Facebook
Fotografije
Video  
 
NOVI SAD  
 
NIŠ  
   

 
     
  Arhiva
 
 
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
 
     2009
  Kalendar   |   Izložbe   |   Muzika   |   Scenska umetnost   |   Film     Predavanja     Knjiga   |   Razno   |
PREDAVANJE - EVROPSKE SREDE

18/02/2009 u 18h00 - FKC, Knez Mihailova 31

Evropska unija : izazovi u 2009.
U okviru Evropskih sreda, dva gosta, Mišel Fuše, geograf i diplomata, profesor na Ecole normale supérieure u Parizu, i Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju, razgovaraće na temu izazova Evropske unije u 2009. godini.
Obezbeđen je simultani prevod.

 
PREDAVANJE

19/02/2009 - 18h00 - FKC, Knez Mihailova 31

Umetnost izloga, predavanje Soline Dabovil, dizajnerke.

 Solin Dabovil, dizajner Diorovih i Vuitonovih izloga, predstaviće ovu specifičnu umetnosti prostornog uređenja izloga.

„Izlog je efemerni dekor, predmet večitog obnavljanja. Stvaranje dekora relativizuje potez crteža a sama postavka zahteva pravu efikasnost: potrebno je neprestano obnavljati jezik marke a ujedno poštovati njena pravila.“

Solin Dabovil je autor koncepcije izloga za međunarodnu mrežu butika Diora i Vuiton, radila je za studio ABC gde se upoznala sa svetom luksuza i dragocenosti. Osmislila je dizajn za mnoge značajne događaje, izložbe, modne revije i butike.

  početak stranice

PREDAVANJE (Kanada)

Petak 6/03/2009 – 11.00, Filološki fakultet, Katedra za romanistiku, sala 11, Studenski trg 3

Uloga Kanade u  frankofoniji - govori Džon Morison

Nj.E. Džon Morison, kanadski ambasador u Srbiji, govoriće o ulozi Kanade u frankofoniji. Ambasada će tom prilikom poklanjati kanadske knjige.
Na francuskom, bez prevoda.


PREDAVANJE (Švajcarska)

Utorak 17/03/2009 u 18.00
FKC, Knez Mihailova 31
           
Korina Bij, govori Marion Graf

 

Marion Graf, prevodilac i književni kritičar iz Lozane, govoriće o delu švajcarskog autora Korine Bij. Posle predavanja biće prikazan film Korina Bij, divlja gospođica  u režiji Pjer Andrea Tiboa.
Na francuskom, bez prevoda.

početak stranice

PREDAVANJE

24/03/2009 - 19.00, Gradska biblioteka, Knez Mihailova 56, Beograd

Sen-Žermen-de-Pre, 1945-1950, govori Dragana Ivanović,
predsednica Udruženja prijatelja Francuske

U saradnji sa Gradskom bibliotekom, Udruženje prijatelja Francuske predstaviće ovaj kvart u posleratnom Parizu (video snimak Martine Ristić).


PREDAVANJE

26/03/2009 - 19.00, Gradska biblioteka, Knez Mihailova 56, Beograd     

Politika autora Andrea Bazena, govore Nikola Stojanović i Severin Franić
Ovo je veče posvećeno Andreu Bazenu (1918-1958), filmskom istoričaru i kritičaru. Učesnici su Nikola Stojanović, režiser i filmski istoričar i Severin Franić, filmski kritičar.


PREDAVANJE

22/04/2009 - 17.00
Rektorat Univerziteta umetnosti, Kosančićev venac 29
Novo doba i moda

23/04/2009 - 18.00
FKC, Knez Mihailova 31
Smrt morala ili vaskrsenje vrednosti?

 


Žil Lipovecki (1944) je kroz svoje delo dao duboki pečat tumačenju modernosti. U „Dobu praznog“ (1983) postavio je okvire onoga što će se kasnije nametnuti kao „individualistička paradigma“. Od tada je neprestano i strpljivo istraživao mnogobrojna lica tog savremenog pojedinca: jedinstveni sve mode, metamorfoze etike, ali i novu ekonomiju seksa, eksploziju luksuza i mutacije potrošačkog društva.
Lipovetski je redovni profesor na Univerzitetu u Grenoblu. Simultani prevod.

početak stranice

PREDAVANJE

12/05/2009 - 18h00, CCF, Knez Mihailova 31

Prisustvo u Srbiji Anrija Fajola, začetnika menadžmenta
Anri Fajol (1841-1925), rudarski inženjer, bio je 30 godina direktor ugljenokopa u Komentriju. Jedan je od osnivača nauke o menadžmentu. Postaje slavan zahvaljujući svojoj knjizi Opšti i industrijski menadžment, koja je izdata 1916, a objavljena 1920. u Beogradu u prevodu Živojina Dimitrijevića.

 Povodom ponovnog štampanja ove knjige u izdanju Adižesa (2006), u saradnji sa FON i VIPOS, biće organizovan okrugli sto uz učešće:  prof. dr. Jaška Ondreja, FON, gđe Zorice Stablović-Bulajić, gl. i odg. Urednika Fajolovog izdanja 2006. (Institut Adižes - Esee book),  i prof. mr. Branka Matića, VIPOS.  Vizuelna prezentacija: I. Spasojević i I. Vukašinović (FON).
Uz simultani prevod.

Opšti i industrijski menadžment

IZ PREDGOVORA
„....Fajol je posebnu pažnju posvetio problemima top menadžmenta, organizovanjem preduzeća kao celine, a mnoga njegova rešenja primenjuju se i danas. Definisanje funkcija u preduzeću, opis administrativne (menadžment) funkcije, određivanje potrebnih sposobnosti za njeno obavljanje, opis 14 principa(načela) koji se u njoj primenjuju, kao i opis pet elemenata administracije: predviđanja unapred, organizacije, komandovanja, koordinacije i kontrole, potpuno su aktuelni i sreću se kako u savremenim delima iz oblasti menadžmenta tako i u praksi savremenog rukovodioca. Svi navedeni razlozi dovode do zaključka da se Anri Fajol može smatrati ocem menadžmenta koji koristi termin administracija da bi označio funkciju preduzeća koja treba: “...da spremi opšti program za rad, za akciju preduzeća, da obrazuje njegovu snagu, da dovede u uzajamnu vezu sve snage preduzeća i da ih uputi na uzajamno harmonijsko dejstvo.“
(...)
Ratovi se završavaju. Oni su dugo trajali, bili su od silnoga uticaja na celokupni život i ostavili su velike izmene u svim pravcima, a najjače promene odnose se na red i poredak u radu industrijskih preduzeća.
Dosadašnji način administracije i organizacije ovih preduzeća oseća se oslabljenim i ne može više uneti ravnotežu u njihov rad i život. Treba tražiti druge načine i druga sredstva, kojima će se obezbediti funkcionisanje privrede, kojom bi se dovela u pravilan odnos proizvodnja i potrošnja izrađene robe, te da se u tom pravcu dođe do stabilne osnove.
Ovim će redovima biti cilj da iznesu načela za administraciju industrijskih preduzeća na što modernijoj bazi, te da upoznaju sa ovim pitanjima one, koji se za njih interesuju.
Prvi deo ovoga rada obuhvata prevod Fajolove rasprave o administraciji, koja je štampana u časopisu: Bulletin et Comts rendus mensuels de la Societe de l’industrie minérale - 1916. godine.
U odnosu na administraciju Fajol se u mnogo čemu ne slaže sa Amerikancem Tejlorom. Ja ću ovde za sada izneti Fajolove principe, smatrajući, da oni čine zgodan prelaz ka tejlorizmu, a o tejlorizmu ću drugom prilikom govoriti opširnije.“
Ž. Dimitrijević
Mart 1920, Beograd
              početak stranice

PREDAVANJE

14/05/2009 - 18h00
FKC, Knez Mihailova 31

Razmere dinamika

 


Sedam osoba: umetnik, istoričar arhitekture, politikolog-urbanista, stručnjak za hipermedije i tri arhitekte ispituju mogućnosti i izvodljivost „Arhitekture u velikoj razmeri“. Kroz putovanje u sedam etapa, od Klermon-Ferana do Istanbula preko Beograda, ovaj naučni i umetnički eksperiment bavi se pluridisciplinarnom opservacijom evolucije urbanih pejzaža kroz društvene i ekonomske mutacije duž velikih evropskih koridora. Oni će u FKC predstaviti ovaj projekat, koji je podržan od strane francuskog Ministarstva kulture 2008.
Simultani prevod.

Tim „Arhitekture velikih razmera“ sastoji se od istoričara umetnosti i arhitekture (Alen Šar), vizuelnog umetnika (Olivije Ažid), arhitekte scenografa (Dominik Troavil), specijaliste za hipermedije (Kristijan Moren) i koordinatora projekta (Žilijen Žisti) kao i nekoliko studenata.
Ekipa vodi pluridisciplinarnu anketu o arhitekturi velikih razmera, putujući budućim južnoevropskim koridorom br. 6 koji spaja Barselonu i Budimpeštu u pravcu Minska i koridorom br. 22 od Drezdena do Atine. Prikupljene informacije poslužiće studentima Visoke nacionalne škole arhitekture iz Klermon-Ferana (Francuska). Ovaj urbanistički i arhitektonski prolazak u cilju upoznavanja 7 gradova i 7 zemalja posmatraće se u okviru istorije umetnosti i biće pretočen u sliku zahvaljujući multimedijalnoj prezentaciji.
Putnici kreću iz Klermon-Ferana da bi pratili pravac Milano – Ljubljana – Beograd – Solun – Sofija – Istanbul. U svakom od ovih gradova će sedište rada biti škola arhitekture. Na svakoj etapi se organizuje jednodnevni seminar sa predavačima i studentima na temu „zajedničkog razmišljanja o arhitekturi velikih razmera“; ovi susreti biće organizovani po principu televizijskih debata, sa projekcijama slika i zvučnim efektima; ova interaktivna razmena se priprema tri dana, jedan dan služi za otkrivanje prostora i tematika metropole, jedan za osmišljavanje seminara i jedan za kontakte i razgovore sa lokalnim partnerima.
Osnovno u projektu je umetničko razmišljanje, koje će biti nit vodilja za iztraživanje elemenata koji čine veliku razmeru. Istoričar umetnosti i umetnik radiće zajednički, prvi kako bi naterao tim da razgradi perceptiju lokalnih arhitektura, da protumači sličnosti i razlike u arhitektonskim običajima. Tokom svakog seminara se prikupljaju slike i zvuci, deo rasprava se pretače u pisanu formu i ceo materijal se grafički osmišljava. Celo putovanje je pokriveno video konferencijom. Cilj je da se sva relevantna pitanja prenesu istraživačima i studentima.
Ovi seminari imaju za cilj da podstaknu sagledavanje pitanja velike razmere kod predavača kao i razmišljanje studenata i naučnika na ovu temu.

        početak stranice

PREDAVANJE

29/05/2009 - 19.00 
Rex, Jevrejska 16

30 godina novog cirkusa u Francuskoj

Žan Fransoa Margeren, generalni direktor Nacionalnog centra za cirkuske umetnosti (CNAC)
Na francuskom uz simultani prevod

Cirkus zauzima posebno mesto u istoriji umetnosti od trenutka kada se pojavio u zapadnoj Evropi, potičući od konjičkih veština, da bi tokom 19. i 20. veka doživeo svoj razvoj. Prolazio je kroz razne krize, kada su mu rušili šatre ili publika bila nezainteresovana. Dovođenje egzotičnih životinja, zahvaljujući kolonijalnim carstvima, udahnulo mu je novi život i povećalo posećenost, šatra postaje mesto zabave, dečje radosti, gde su mešaju smeh i jeza.
Pre tek nešto više od 30 godina ponovo dobija na plemenitosti, sa Aleksis Grusom i njegovim konjičkim cirkusom nalik na nekadašnje, ali i zahvaljujući prvim scenaristima i rediteljima predstava. Osnivanje nacionalnog cirkusa u čast Pjera Eteksa i Ani Fratelini, predstavlja zvaničan ulazak cirkusa u svet umetnosti.
Sprovođenje redovnih anketa pokazuje da novi cirkus zauzima više nego značajno mesto u kulturnom životu Francuza.
Umetnici francuskog novog cirkusa žele da ožive estetiku spektakla, da uvedu dramatičnost,  umesto prostog smenjivanja tačaka između kojih izlaze klovnovi ili izvođači trikova, kako bi publici pokazali svoje opažanje sveta, umetnosti i života, kroz pokrete sa kojima se rađa ono što danas nazivamo novim cirkusom.

Žan Fransoa Margeren prikazaće rečju i slikom trideset godina razvoja umetničkog cirkusa.
Tokom predavanja na ilustrativan način uporediće novi cirkus sa tradicionalnim cirkusom i sa severnoameričkom zabavom; govoriće o počecima novog cirkusa u Francuskoj; o njegovom razvoju i različitosti; o širenju novog cirkusa van granica Francuske.

Žan Fransoa Margeren je od 2005. direktor Nacionalnog centra za cirkuske umetnosti (Centre National des Arts du Cirque)
Bio je direktor Francuskog kulturnog centra u Kazablanki (Maroko), radio pri Ministarstvu kulture na polju modernizacije države, u kabinetu ministra bio je zadužen za scenske umetnosti, bio nadležan za kulturu na nivou regiona Visoke Normadije,Lorena i Nove Kaledonije, a bio je i predavač na Institutu za evropske studije Pariz 8 – Sen Deni za predmet istorije kulturne politike Francuske.

Nastao 1985, CNAC je visokoobrazovni centar za cirkuske veštine koji se nalazi u Šalon u Šampanji, na sat i po istočno od Pariza. Pod nadležnošću je francuskog ministarstva obrazovanja. Podučava buduće cirkuske umetnike raznim umećima na polju scenskih umetnosti, kao i konjičkim veštinama, veštinama na spravama (trapezu, trambolini, hodanju po žici...) akrobatijama, žongliranju i sl. Centar je takođe aktivan na pedagoškom polju.
Studije traju ukupno četiri godine i svake godine izađe oko petnaest diplomaca. 90% diplomiranih studenata nastavlja da se bavi cirkuskim veštinama kako u cirkusu, tako i u pozorištu, baletu, na performansima.

Realizuju: Francuski kulturni centar, Cirkusfera, Platforma za novi cirkus u Srbiji, 13m (24ft)

Podrška: Ministarstvo kulture Republike Srbije, Kulturni centar REX

        haut de page

PREDAVANJE

29/05/2009 - 19.00 
Rex, Jevrejska 16

30 godina novog cirkusa u Francuskoj

Žan Fransoa Margeren, generalni direktor Nacionalnog centra za cirkuske umetnosti (CNAC)
Na francuskom uz simultani prevod

Cirkus zauzima posebno mesto u istoriji umetnosti od trenutka kada se pojavio u zapadnoj Evropi, potičući od konjičkih veština, da bi tokom 19. i 20. veka doživeo svoj razvoj. Prolazio je kroz razne krize, kada su mu rušili šatre ili publika bila nezainteresovana. Dovođenje egzotičnih životinja, zahvaljujući kolonijalnim carstvima, udahnulo mu je novi život i povećalo posećenost, šatra postaje mesto zabave, dečje radosti, gde su mešaju smeh i jeza.
Pre tek nešto više od 30 godina ponovo dobija na plemenitosti, sa Aleksis Grusom i njegovim konjičkim cirkusom nalik na nekadašnje, ali i zahvaljujući prvim scenaristima i rediteljima predstava. Osnivanje nacionalnog cirkusa u čast Pjera Eteksa i Ani Fratelini, predstavlja zvaničan ulazak cirkusa u svet umetnosti.
Sprovođenje redovnih anketa pokazuje da novi cirkus zauzima više nego značajno mesto u kulturnom životu Francuza.
Umetnici francuskog novog cirkusa žele da ožive estetiku spektakla, da uvedu dramatičnost,  umesto prostog smenjivanja tačaka između kojih izlaze klovnovi ili izvođači trikova, kako bi publici pokazali svoje opažanje sveta, umetnosti i života, kroz pokrete sa kojima se rađa ono što danas nazivamo novim cirkusom.

Žan Fransoa Margeren prikazaće rečju i slikom trideset godina razvoja umetničkog cirkusa.
Tokom predavanja na ilustrativan način uporediće novi cirkus sa tradicionalnim cirkusom i sa severnoameričkom zabavom; govoriće o počecima novog cirkusa u Francuskoj; o njegovom razvoju i različitosti; o širenju novog cirkusa van granica Francuske.

Žan Fransoa Margeren je od 2005. direktor Nacionalnog centra za cirkuske umetnosti (Centre National des Arts du Cirque)
Bio je direktor Francuskog kulturnog centra u Kazablanki (Maroko), radio pri Ministarstvu kulture na polju modernizacije države, u kabinetu ministra bio je zadužen za scenske umetnosti, bio nadležan za kulturu na nivou regiona Visoke Normadije,Lorena i Nove Kaledonije, a bio je i predavač na Institutu za evropske studije Pariz 8 – Sen Deni za predmet istorije kulturne politike Francuske.

Nastao 1985, CNAC je visokoobrazovni centar za cirkuske veštine koji se nalazi u Šalon u Šampanji, na sat i po istočno od Pariza. Pod nadležnošću je francuskog ministarstva obrazovanja. Podučava buduće cirkuske umetnike raznim umećima na polju scenskih umetnosti, kao i konjičkim veštinama, veštinama na spravama (trapezu, trambolini, hodanju po žici...) akrobatijama, žongliranju i sl. Centar je takođe aktivan na pedagoškom polju.
Studije traju ukupno četiri godine i svake godine izađe oko petnaest diplomaca. 90% diplomiranih studenata nastavlja da se bavi cirkuskim veštinama kako u cirkusu, tako i u pozorištu, baletu, na performansima.

Realizuju: Francuski kulturni centar, Cirkusfera, Platforma za novi cirkus u Srbiji, 13m (24ft)

Podrška: Ministarstvo kulture Republike Srbije, Kulturni centar REX

        haut de page

PREDAVANJE (arheologija)

8/09/2009. 18.00
FKC, Knez Mihailova 31

Veze između Jadranskog mora i Dunava od 1. do 4. veka naše ere

 


Francuski i srpski arheolozi, gdja Joland Marion iz francuskog Nacionalnog centra za naucna istrazivanja, i g. Vladimir P. Petrovic iz Instituta za balkanologiju Srpske akademije nauka i umetnosti, predstavice rezultate zajednicke saradnje ove dve institucije posvecene vezama izmedju Jadranskog mora i Dunava od 1. do 4. veka nase ere.
Gosca iz Francuske govorice nam o putevima istarskog ulja do srca Balkana a g. Popovic ce predstaviti komunikacione puteve u Djerdapskoj klisuri u rimskom periodu.
Oba predavanja pratice PowerPoint prezentacije.

Ulaz slobodan, obezbedjen simultani prevod.

        početak stranice

PREDAVANJE (urbanizam)

11/09/2009 18.00
FKC, Knez Mihailova 31
www.luciassociation.org - www.belgradeoflight.net
U okviru manifestacije „Beograd Svetlosti“ (10 - 17.09.2009)

 


LUCI

U okviru festivala „Beograd svetlosti“ posvećenom urbanom osvetljenju (predavanja, susreti, umetnički događaji), Francuski kulturni centar ugostiće Aleksandra Kolombanija, direktora asocijacije LUCI (Lighting Urban Community International).

Studirao je političke nauke (IEP) i urbanizam (LSE, Engleska), nakon čega se profesionalno uključio u mrežu gradova - Evropski forum za urbanu sigurnost, zatim se posvetio poslu zamenika direktora kabineta gradonačelnika Šamberija, a potom je postao direktor kabineta gradonačelnika 9. arondismana u Lionu. Od juna 2008. godine je direktor asocijacije LUCI.

Tokom devedesetih godina mnogi gradovi su pokazali veliko interesovanje za korišćenje svetlosti kao pravog sredstva politike urbanog, društvenog i ekonomskog razvoja. Usvajanjem strategija globalnog i jedinstvenog osvetljenja, organizovanjem festivala i „događanja svetlosti“, mnogi gradovi su iskazali težnju da postanu privlačniji i blistaviji kako na unutrašnjem tako i na međunarodnom planu.
Pionir na polju svetlosti, grad Lion, sa svoja dva plana svetlosti i sa svojim Praznikom svetlosti koji svake godine okuplja dva do tri miliona posetilaca, pokrenuo je stvaranje asocijacije LUCI, mrežu „gradova svetlosti“, sa ciljem da podstakne razmenu dostignuća, saznanja i iskustava iz ove još uvek nedovoljno iskorišćene oblasti.

Osnovano 2002. godine, udruženje okuplja 60 gradova na četiri kontinenta, 30 profesionalaca osvetljenja iz raznih sfera (privrede, nevladinih organizacija, obrazovanja...).

Organizovanjem međunarodnih susreta, predavanja, izlazaka na teren, uspostavljanjem partnerstva sa salonima i festivalima, lansiranjem konkretnih projekata poput „LightLinks“ ili „city.people.light award“, LUCI stvara prostor za susrete gradova i ključnih aktera iz sveta svetlosti.

LUCI pruža mogućnost gradovima da istaknu svoj rad ali pre svega da razmene svoja iskustva i stručnost na jedinom mesta na svetu specijalizovanom za osvetljenje.

Uz simultani prevod.

        početak stranice

PREDAVANJE (astronomija)

Kosmos na dohvat ruke
Povodom Svetske godine astronomije, FKC prikazuje seriju fotografija koje nas vode ka bezgraničnim prostorima Univerzuma. U saradnji sa katedrom za astronomiju Matematičkog fakulteta u Beogradu, poseban naglasak stavljen je na značajnu francusko-srpsku saradnju na polju astronomije.

 


Predavanje: 17/09/2009 - 18.00
FKC, Knez Mihailova 31
Tema: Francusko-srpska saradnja u oblasti astronomije
Predavač: Dr. Milan Dimitrijević, naučni savetnik Astronomske opservatorije Beograd.
Na srpskom.

Za vreme Evropskih dana baštine (11 – 13/09/2009) Astronomska opservatorija Beograd biće otvorena za posetioce.

                   početak stranice

PREDAVANJE (jezik)

25/09/2009 - 18.00
FKC, Knez Mihailova 31
http://edl.ecml.at

Evropski dan jezika

 


Evropski dan jezika slavi jezičku raznolikost i podstiče učenje stranih jezika tokom celog života. Tom prilikom, FKC, Gete institut i Društvo za strane jezike i književnosti Srbije organizuju predavanje o Evropskom zajedničkom okviru za jezike.
Učesnici: Julijana Vučo, sa katedre za italijanistiku, Jelena Filipović, sa katedre za španski jezik, Olivera Durbaba, sa katedre za germanistiku i Jovica Mikić, metodolog.

Na srpskom.

        početak stranice

PREDAVANJE OTKAZANO!

Alen Badju

Alen Badju će biti gost kolektiva Eimigrative art, grupe Škart i Edicije Jugoslavija (www.edicijajugoslavija.net).

Predavanja u Srbiji:
12/10/2009 - 20.00, Beograd, Narodni Univerzitet Božidar Adžija, Radoslava Grujića 3
14/10/2009 - 18.00, Novi Sad, Pozorište mladih, Ignjata Pavlasa 8

 


Razgovori u Beogradu:
13/10/2009 - 18.00, Narodna biblioteka Srbije, Skerlićeva 1
15/10/2009 - 10.00, Filozofska komuna, Filozofski fakultet, Akademski plato 1

Alen Badju, filozof, matematičar, romansijer, dramaturg, osnivač Instituta za savremenu francusku filozofiju, profesor na Ecole Normale Superieure u Parizu i jedan od najuticajnijih mislilaca današnjice. Filozof usredsređen na povratak filozofije platonijanskom pojmu Istine, poslednjih godina predano raščlanjuje problematiku poraza revolucionarnih sekvenci, zasnivajući baš na njima, kao putokazima, i nikako ne slepim ulicama, puteve nove politike emancipacije.
Poslednje objavljene knjige: Drugi manifest za filozofiju, Fayard 2009; Vitgenštajnova antifilozofija, Nous 2009; Komunistička hipoteza, Lignes 2009.
Dve njegove knjige su prevedene na srpski: Pregled metapolitike, izd. Filip Višnjić, 2008 i 4. maja 1968, edicija Jugoslavija, 2009.

Uz simultani prevod


15/10/2009 - 11.00, Francuski kulturni centar, Knez Mihailova 31
Predavanje: „Viktor Klemperer: Dnevnik : 1933-1945 na LTI”
Gost: Izabel Vodoz

Izabel Vodoz, najbliža saradnica Alena Badjua, filolog i specijalista za Viktora Klemperera, pokušava da iznađe genezu nastanka knjige „LTI, Beleške jednog filologa“ (1946), Viktora Klemperera koji se oslonio na dnevnik koji je vodio tokom celog nacističkog perioda (1933 - 1945).

Uz simultani prevod

                      početak stranice

DRUGI PREDLOZI - PREDAVANJE

26 - 28/10/2009

Obnovljive energije, odgovori na globalno zagrevanje?
Gosti: Dominik Lemoan i Žil-Erik Seralini

 


U saradnji sa Beogradskim univerzitetom, Stevanom Jokićem, istrazivačem u Institutu za nuklearne nauke Vinča, i sa Francuskim kulturnim centrom u Skoplju, Francuski kulturni centar u Beogradu pozvao je dvojicu francuskih stručnjaka da izlože savremene rasprave i naučna razmišljanja o globalnom zagrevanju i mogućnostima koje pružaju obnovljive energije.

Dominik Lemoan, inženjer istraživač u oblasti novih tehnologija i energije, govoriće o sunčanoj energiji. Profesor Žil-Erik Seralini, predsednik naučnog saveta CRIIGEN (Komitet za nezavisno istraživanje i obaveštavanje o genetskom inženjerstvu), profesor molekularne biologije na Univerzitetu u Kaenu, govoriće o bio-gorivima.

Ovi susreti održavaju se pod pokroviteljstvom Fonda d’Alamber Ministarstva spoljnih i evropskih poslova Francuske.

Film „Home“ Jana Artis-Bertrana biće prikazan u okviru ovih susreta.

        početak stranice

PREDAVANJE (lingvistika)

4/11/2009 - 18.00
FKC, Knez Mihailova 31

Francuski i srpski u kontaktu
Nenad Krstić, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad, 2008, 262 str.

 


Nenad Krstić, redovni profesor na Odseku za romanistiku na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, objavio je više od 40 radova iz konstrastivnih jezičkih istraživanja i teorije prevođenja kao i 4 monografije. U prvom delu studije iz komparativne i kontrastivne analize francuskog i srpskog jezika i teorije prevođenja Francuski i srpski u kontaktu, profesor Krstić govori o strukturi proste rečenice u oba jezika s obzirom da se problemi prevođenja ne mogu rešavati bez kontrastivne analize dva jezika. Potom je reč o istoriji kao i o nauci prevođenja a studija se zaokružuje izlaganjem o književnom prevođenju. Svoju knjigu će predstaviti sa Miodragom Radovićem, komparatistom i profesorom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Simultani prevod.

        početak stranice

PREDAVANJE (književnost)

5/11/2009 - 18.00
FKC, Knez Mihailova 31

Istraživanja o nadrealizmu, Jelene Novaković
Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad, 2009, 358 str.

 


Istraživanja o nadrealizmuje komparativna studija o francuskom i srpskom nadrealizmu koji su se istovremeno razvijali a čiji su predstavnici tesno sarađivali. Baveći se istim problemima, razmenjivali su pisma i tekstove koje su objavljivali u svojim časopisima.
Marija Džunić-Drinjaković, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, Bojana Stojanović-Pantović, profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Branka Geratović, asistent na Filološkom fakultetu u Beogradu i autor, profesor Filološkom fakultetu u Beogradu učestvovaće na promociji ove knjige.
Na srpskom.

        početak stranice

SKREĆEMO PAŽNJU I NA...

6 - 7/11/2009 - 9.00-15.00
Novi Sad - Filozofski fakultet, bioskopska sala, Zorana Dinđića 2

Seminar katedri za francuski jezik

 Drugi seminar katedri za francuski jezik u Srbiji okupiće profesore i doktorante odeljenja iz Beograda, Kragujevca i Novog Sada, kao i Segedina (Mađarska), Kisinaua (Moldavija) i Zagreba (Hrvatska). Učesnici: Loran Bazen (Univerzitet u Versaju), Danijel-Anri Pažo (Paris III Sorbona), Anri Boaje (Monpelije III) i Vensan Anri (Univerzitetska agencija Frankofonije).
Biće priređene dve radionice: jezičko/didaktička i književna.
Na francuskom.

  početak stranice

PREDAVANJE (istorija)

10/11/2009 - 18.00
FKC, Knez Mihailova 31

Spomenik Zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu: istorija i uspomena na jedno doba, gost dr. Stanislav Sretenović

 


Potpisivanje primirja u Prvom svetskom ratu obeleženo je posle dvanaest godina 11. novembra 1930. godine podizanjem spomenika koji se i danas nalazi u parku: Stanislav Sretenović, istoričar i direktor istraživanja u Institutu za savremenu istoriju u Beogradu, objasniće nam simboliku i politički, društveni i kulturni kontekst ovog događaja.
Simultani prevod.

        početak stranice

PREDAVANJE (književnost)

19/11/2009 - 18.00
FKC, Knez Mihailova 31

Bratstvo budnih, Žaka Atalija, u prevodu Eleonore Prohić
Izdavač Hedone, Beograd, 2009, 224 str.

 


 


"Radnja romana, odvija se u andaluzijskoj Kordovi u 12. veku naše ere kroz ukrštanje civilizacija koje su tamo u tom trenutku živele : islamske, jevrejske i hrišćanske. Susret dva najveća imena islamske (Averoes) i jevrejske (Majmonid) filozofije označio je njihov napor, paradoksalan na neki način, da misao velikog grčkog filozofa, prevedu i komentarišu i time uvedu u svoje sisteme mišljenja. Od njih je, zna se, i preuzeto delo Aristotela koje je hrišćanska filozofija prihvatila i unela u svoj korpus.
Ličnosti u ovom romanu, kako sam Atali kaže, dobrim su delom istorijske, makar su njihovi susreti, ljubav prema istoj ženi i beskrajan broj peripetija deo romaneskne forme dela."   Izvod iz recenzije Dr Mirjane Detelić
Eleonora Prohić, prevodilac i izdavač i dr Milan Vukomanović, profesor filozofije religije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, specijalista za islam i teorijske aspekte ovog učenja predstaviće ovo delo.
Simultani prevod.

        početak stranice

PREDAVANJE (nauka)

4 - 6/12/2009
Stara robna kuća Kluz, Masarikova 4
Studentski kulturni centar, Kralja Milana 48
www.festivalnauke.org; www.atomes-crochus.org

Festival nauke
Gost iz Francuske: Rišar-Emanuel Est, redovni profesor hemije na pariskoj visokoj školi ENS i predsednik upravog odbora udruženja "Les Atomes crochus" visokih ciljeva: probuditi radoznalost, podstaći želju za učenjem, negovati zadovoljstvo otkrivanja i drugačijeg pogleda na svet.

        početak stranice

SKREĆEMO PAŽNJU I NA...  PREDAVANJE (Izdavaštvo)

16/12/2009
U saradnji sa ministarstvima kulture Srbije i Francuske

Seminar Malro
Razmišljanja o upravljanju kulturom
Tema: Izdavaštvo

Dva prethodna seminara iz ovog ciklusa bila su posvećena muzejima i njihovoj publici, podršci države kulturnim industrijama i francuskoj politici negovanja kulturnih raznolikosti. Ove godine seminar će biti posvećen izdavaštvu i okupiće francuske i srpske profesionalce (izdavačke kuće, biblioteke, arhive...) koji će razgovarati o mestu koje knjiga zauzima u današnjem društvu i privredi.
Informacije: ms08@kultura.gov.rs

--------------------------------------------------------------------------------

16/12/2009 - 09.00
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Rige od Fere 4

Seminar o kulturnom menadžmentu "Knjiga"
u okviru programa "Susreti Malro"

Informacije i prijave :
Maja Mišković, asistent na projektu Susreti Malro 2009
Ministarstvo kulture Republike Srbije tel: 011/3398-507
ms08@kultura.gov.rs
www.kultura.sr.gov.yu

Sonja Filipović, kontakt osoba za Susrete Malro 2009
Francuski kulturni centar, tel: 011/3023-600
sonja.filipovic@ccf.org.rs
www.ccf.org.rs

Rok za prijavljivanje je 11. decembar 2009. godine

                      početak stranice