Konkurs za naučni boravak

Konkurs za kratki istraživački boravak u Francuskoj

Rok: do 17. maja 2017.

  Tehnološki napredak sve više transformiše našu svakodnevnicu i naše delatnosti, menjajući i naš odnos prema svetu. Inovacije koje su prisutne u svim sektorima, od modelovanja, analize i obrade podataka do klaud kompjutinga, predstavljaju pravu revoluciju u našem životu. Povezani predmeti nam omogućavaju bolje rezultate u mnogim oblastima kao što su borba protiv klimatskih promena, ušteda energije, zagađenje vazduha u gradovima. Naše telo čak postaje povezano i informacione i komunikacione tehnologije postaju naši saveznici u oblasti zdravstva, za praćenje hroničnih stanja i prevenciju bolesti kao i za mentalnu i fizičku dobrobit stanovništva.

Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji u 2017. godini žele da istaknu važnost ove transformacije koju doživljavamo, koja će oblikovati naš način života i u potpunosti promeniti naš život u budućnosti.

Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji odlučili su da dodele nekoliko stipendija kratkog boravka za srpske istraživače koji žele da borave u istraživačkoj laboratoriji u Francuskoj u periodu od 15. juna 2017. do 31. decembra 2017.

1) Ciljna grupa
istraživači svih nivoa koji rade u istraživačkom timu u Srbiji (asistenti, doktoranti, post doktoranti, istraživači, predavači, profesori, informatičari, inženjeri, lekari...).

2) Oblasti istraživanja:
informatičke nauke, inženjerstvo i inovacije, primenjena medicina, e-medicina, nauka i tehnologija životne sredine, robotika, biotehnologija...

Boravak treba da bude u skladu sa istraživanjima u oblasti tehnologije i inovacije u službi stanovništva, koja traže rešenja za sledeće izazove:

 • primena novih informacionih i komunikacionih tehnologija u medicini i za dobrobit stanovništva, praćenje i prevencija bolesti, emancipacija i autonomija bolesnika i osoba sa invaliditetom (primenjena medicina, e-medicina, biotehnologija, robotika, neuronauka, kognitivne nauke, …);
 • primena novih tehnologija za očuvanje klime i životne sredine, pametni i povezani gradovi (ekološki prevoz, povezani predmeti, analiza podataka, ušteda energije, prevencija rizika, održiva poljoprivreda, očuvanje ekosistema...);
 • podrška i ekspertska pomoć pri definisanju javnih politika vezanih za tehnološki razvoj i njegove posledice na društvo u celini (medicina, ekonomija, pravo, političke nauke…).

3) Kriterijumi

Naučna izuzetnost

Prednost imaju kandidati iz istraživačkih ustanova visokog nivoa u Srbiji ili koji su pozvani da borave u nekom istraživačkom centru izuzetnog naučnog kvaliteta u Francuskoj.

Usklađenost kandidature sa prioritetima saradnje

Prednost imaju novi projekti saradnje ili oni koji su tek započeti, ali će trajati duže vreme,  projekti sa planiranim zajedničkim učešćem istraživača u evropskim programima (Horizont 2020, Erasmus +, itd.) ili projekti koji su povezani sa institucionalnim rešenjima iz oblasti inovacija.

3) Potrebna dokumentacija

 • formular za istraživački boravak (preuzeti ovde);
 • curriculum-vitae na francuskom (ili engleskom); 
 • pozivno pismo istraživačke laboratorije ili univerziteta u Francuskoj.

4) Slanje kandidatura

Kontakt: Vesna Adamović, saradnik za mobilnost
Francuski institut u Srbiji
Zmaj Jovina 11-11 000 Beograd
Tel : (011) 302 36 39
mail : vesna.adamovic@institutfrancais.rs

NB. Konkursna dokumentacija koja se šalje elektronskim putem treba da bude skenirana u jednom PDF fajlu.

Kandidature treba dostaviti lično ili ih poslati običnom ili elektronskom poštom do 17. maja 2017.
Nepotpune kandidature i one dospele posle ovog datuma neće se razmatrati.


Kandidati koji budu dobili stipendiju biće obavešteni u junu 2017.

 
    Početak stranice

Učestvujte na nagradnom video konkursu "Pričaj mi o nauci"
Frankofone univerzitetske agencije!

  Krajnji rok za slanje radova: 6. mart 2017.

Želeli biste da promovišete nauku kod šire publike? Volite ekipni rad? Govorite francuski?

Učestvujte na nagradnom video konkursu «Pričaj mi o nauci» Frankofone univerzitetske agencije za Centralnu i Istočnu Evropu. Tročlana ekipa frankofonih studenata iz Srbije ima zadatak da na jednostavan i zabavan način objasni naučni koncept na francuskom jeziku u trominutnom video zapisu.

Uslovi učešća:

 • biti frankofoni student (nivoa osnovnih ili master studija) univerziteta koji je član Frankofone univerzitetske agencije Centralne i Istočne Evrope (spisak univerziteta)
 • oformiti tročlanu studentsku ekipu

Nagrada za najbolji video zapis: 3 mini iPad-a

Više informacija

Kontakt :
europe-centrale-orientale@auf.org


Konkurs za formiranje naučno-istraživačkog konzorcijuma

 

Podnesite međunarodni istraživački projekat zahvaljujući zajedničkom naučno-istraživačkom konkursu Frankofone univerzitetske agencije (AUF) i Fonda pod nazivom "Naučna istraživanja" Ministarstva prosvete i nauke Bugarske (FRS) !

 

Ciljevi:

 • razvijanje naučnih i tehnoloških razmena izuzetnog kvaliteta između istraživačkih laboratorija Centralne i Istočne Evrope i Bugarske ;
 • podsticanje mobilnosti istraživača u Centralnoj i Istočnoj Evropi;
 • davanje prednosti novoj saradnji u inovativim oblastima na francuskom jeziku.

Oblasti istraživanja:

 • Fizika i nauka o materijalima, održiva energija, prirodno okruženje i ekosistemi, zdravstvene struke i biotehnologije, matematika i informatika, humanističke i društvene nauke.

  Prioritetni su projekti koji se poklapaju sa sledećim temama:
  Biohemija i biotehnologije primenjene na farmaceutsku i prehrambrenu industriju; tehnologije informacija i komunikacije u službi energija budućnosti; kulturna baština (materijalna i nematerijalna) u eri digitalizacije (3D modelovanje, geografski informacioni sistemi, onlajn arhiviranje, itd.)

Uslovi:

 • konzorcijum sačinjen od tri ustanove članice AUF-a (od čega najmanje jedna iz Bugarske i jedna iz Centralne i Istočne Evrope) ;
 • jedna od tri ustanove (koje se obavezno nalaze u Centralnoj i Istočnoj Evropi) nosilac je projekta.

Novčana sredstva:

 • subvencija u visini od maksimum 20.000 € za dve godine i troškovi za mobilnost istraživača.

Krajnji rok za podnošenje projekta : 15. novembar 2016. u 17h (po lokalnom vremenu u Sofiji)
Kontakt u AUF-u: Peter Topareff peter.topareff@auf.org

Za dodatne informacije
Preuzmite informacije o projektu

 
    Početak stranice


Nagrada Joussot Dubien 2016.

  Studirate hemiju ili prehrambenu tehnologiju ? Prijavite se za nagradu Joussot Dubien za nastavak studija u Bordou na izuzetnom programu studija !

Nagrada Jussot Dubien dodeljuje se u cilju razvoja izvrsnosti naučnog istraživanja i većeg otvaranja ka svetu. Namenjena je inostranim studentima visokog nivoa za nastavak jednogodišnjih studija u visokoškolskoj ustanovi ENSCBP (Nacionalna visoka škola za hemiju, biologiju i fiziku politehničkog instituta u Bordou).


Ova nagrada dodeljuje se u saradnji sa kompanijom Airbus Defence and Space, liderom u oblasti svemirske industrije i iznosi 10 000 evra. U okviru ovog programa prepoznat je i visoki nivo naučnog istraživanja u Srbiji : dobitnica nagrade za 2014. godinu je studentkinja sa Univerziteta u Kragujevcu koja je završila osnovne studije sa najvećim ocenama i dve godine zaredom bila najbolji student u svojoj generaciji.

Da bi konkurisali za ovaj program, kandidati moraju imati završene trogodišnje ili četvorogodišnje studije iz domena fizičke hemije ili prehrambene tehnologije.  Dobitnik stipendije počinje studije već od septembra 2016. na jednom od programa ove visokoškolske ustanove (od kojih je i program « Master of science » u potpunosti na engleskom jeziku).

Krajnji rok za podnošenje kandidatura : 1. maj 2016.
Predavanja počinju početkom septembra.

Za više informacija preuzmite aplikaciju za stipendiu

*Nagrada Joussot-Dubien dodeljuje se u čast Profesora Jacques Joussot-Dubien, bivšeg direktora ENSCBP, koji je želeći da osavremeni nastavu, uveo pored programa za hemiju i program za fiziku kako bi poboljšao istraživački i razvojni potencijal ove institucije. Ovaj renomirani naučnik poznat po istraživanjima u oblasti fotohemije, je studirao u SAD i usmerio ENSCBP ka međunarodnoj saradnji.

 
    Početak stranice

Programi Fondacije L'Oréal-UNESCO

  Vi ste žena ? Bavite se naučnim istraživanjima iz oblasti prirodnih nauka i fizike ? Fondacija L’Oréal vam nudi lepu priliku da finansirate svoj istraživački rad !

Fondacija l’Oréal, u saradnji sa UNESCO-m i Akademijom nauka, objavila je konkurs za stipendije za 2016. godinu pod nazivom L'Oréal-UNESCO za « Žene u nauci ». Ovaj program ima za cilj da otkrije i podrži istraživanja mladih talentovanih žena istraživača, mlađih od 35 godina, iz oblasti egzaktnih nauka koje su na doktorskim ili post-doktorskim studijama u Srbiji. Stipendija može da pokrije 3 godine istraživanja u visini od 5.000€. Od 2014. godine 14 mladih Srpkinja koristilo je ovu stipendiju.  

Krajnji rok za podnošenje kandidatura za ovu vrstu programa je 01. mart 2016. godine, pri srpskoj filjali Fondacije L’Oréal.

Za detalje konkursa pogledajte : www.fwis.fr/en/fellowships/563719030
Kontakt : unescoserbia@mfa.rs

Postoje isti programi stipendija L’Oréal-Unesco za finansiranje istraživanja i u Francuskoj. Ovaj program ima druge kriterijume za dodelu. Za više detalja u vezi sa ovim istraživačkim programom u Francuskoj kosultujte :
www.fwis.fr/fr/fellowships/217394880


Program Pavle Savić 2016-2017

  Krajnji rok za podnošenje kandidatura: 12. oktobar 2015.
Konkurs: Program Pavle Savić, 2016-2017.
Francusko-srpski program saradnje „Partnerstvo Hubert Curien (PHC)“

Radite kao istraživač u francuskoj ili srpskoj istraživačkoj ustanovi? Želite da razvijete saradnju između francuskih i srpskih naučnih ekipa? Konkurišite za zajednički projekat u okviru programa Pavle Savić „partnerstva Hubert Curien“!

95 istraživačkih projekata dobilo je podršku i koristilo ovu finansijsku pomoć od početka ovog programa 2003. god!

Nosioci ovog dvogodišnjeg programa u Srbiji su Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj, a u Francuskoj Ministarstvo inostranih poslova i međunarodnog razvoja  i Ministarstvo prosvete, visokog obrazovanja i istraživanja. Cilj programa je da razvije u obe zemlje naučnu i tehničku saradnju na visokom nivou sa posebnim naglaskom na uspostavljanje novih partnerstava.

Sve naučne oblasti, računajući i humanističke i društvene nauke obuhvaćene su ovim programom.

Objavljivanje rezultata: decembar 2015. 
Početak projekata: januar 2016. 

Za odobrene projekte, finansiranje se odnosi isključivo na pokrivanje troškova vezanih za mobilnost istraživača angažovnih na zajedničkom projektu. Sva druga finansijska sredstva koja su potrebna radi ostvarivanja zajedničkog projekta moraju biti pokrivena iz partnerskih izvora.

Ovaj program omogućava edukaciju mladih istraživača u okviru zajednićkih timova, kao i objavljivanje zajedničkih publikacija i patenata: u prethodnih 12 godina objavljeno je više od 200 zajedničkih publikacija, organizovano preko 100 seminara, a više od 80 doktoranata učestvovalo je u saradnji. Nakon završetka programa, tridesetak timova nastavilo je saradnju u okviru projekata Evropske unije.

Od 17. jula 2015. aplikacija za konkurisanje dostupna je na sajtovima:
Za timove iz Francuske: www.campusfrance.org rubrique appel à candidatures
Za timove iz Srbije: www.mpn.gov.rs
Kontakt: vesna.adamovic@institutfrancais.rs

 
    Početak stranice

Konkurs za podršku organizaciji naučnih skupova

  Univerzitetska frankofona agencija (AUF) raspisuje konkurs za finansijsku podršku prilikom organizacije naučnih skupova u regionu centralne i istočne Evrope

Konkurs je otvoren isključivo za visokoškolske ustanove članice Francuske univerzitetske agencije (AUF) za parcijalne finansijske pomoći pri organizaciji konferencija, seminara. letnjih škola, naučnih dana ili drugih naučnih skupova čiji je jedan od radnih jezika francuski.

Ciljevi programa :

 • Promocija većeg učešća frankofonih naučnika na naučnim događajima u regionu centralne i istočne Evrope i produbljivanje akademske i naučne saradnje između visokoškolskih ustanova  u regionu.
 • Promocija francuskog jezika u nauci (zastupljene su sve oblasti)

Uslovi za konkurisanje :

 • Visokoškolka ustanova, članica AUF-a podnosi kandidaturu najkasnije 3 meseca pre početka naučnog događaja

Parcijalna finansijska pomoć može da se dodeli za:

 • Učešće naučnika iz regiona koji daju svoj doprinos naučnom skupu
 • Prevod
 • Štampanje akata
 • Izdavanje i promociju akata na francuskom jeziku (poželjno u digitalnom formatu)

Selekcija kandidatura:
Univerzitetska frankofona agencija (AUF) razmatraće da li kandidatura ispunjava uslove konkursa, koliko je događaj relevantan za region i koliko je naučno vredan.

Kontakt:
Gđa Cornelia Robu, predstavništvo za centralnu i istočnu Evropu: cornelia.robu@auf.org ili +40 21 31 21 276

Primeri finansiranih projekata
Za dodatne informacije

 
    Početak stranice