15 maj 2020 / Srbija

Stipendije u oblasti studija religije

Program izvrsnosti – Stipendije u oblasti studija religije

Cilj programa:

Ovaj program stipendiranja, koji je osnovalo Ministarstvo evropskih i spoljnih poslova Republike Francuske, namenjen je kako budućim religijskim kadrovima koji planiraju svoje angažovanje u okviru neke religijske institucije, tako i studentima društvenih nauka čiji je studijski program direktno povezan sa teologijom, koji pohađaju studije master nivoa ili su na doktorskim stgudijama, ali i na osnovnim studijama u zavisnosti od kvaliteta primljenih kandidatura.

Trajanje stipendije:

Tekuće 2020. godine, kandidati mogu konkurisati za stipendije za duge i kratke boravke u Francuskoj

 • Stipendije za duge boravke
  Pokrivaju troškove studiranja u trajanju od 12 do 36 meseci, za celokupan ili deo nivoa studija u Francuskoj (master, doktorat, ili osnovne studije, u zavisnosti od kvaliteta primljenih dosijea).
 • Stipendije za kratke boravke
  Pokrivaju troškove studiranja u periodu od 6 meseci i prvenstveno se odnose na finansiranje boravaka u Francuskoj u okviru doktorskih studija, samostalnih ili u komentorstvu, ili finansiranje boravaka u okviru postdoktorskih studija. Ova stipendija ipak može biti dodeljena i za druge studijske nivoe.

Ciljna grupa:

Ove stipendije namenjene su studentima:

 • koji govore francuski jezik, najmanje nivo B2
 • koji imaju državljanstvo bilo kojih zemalja, osim onih koje ulaze u sastav Evropske unije ili  Severne Amerike. Za podnošenje kandidatura preko Ambasade Francuske i Francuskog instituta u Srbiji, nephodno je da kandidati imaju državljanstvo Republike Srbije.

Stipendije su namenjene pripadnicima svih veroispovesti, bez izuzetaka.

Prijave studenata koji studiraju u inostranstvu imaju prednost u odnosu na prijave studenata koji žive u Francuskoj. Studenti koji su već bili korisnici stipendije u oblasti religijskih nauka ne mogu biti korisnici ove stipendije.

Procedura

Kandidature treba poslati elektronskom poštom do 15. maja 2020. godine. Nakon prve selekcije primljenih kandidatura, Francuski institut u Srbiji će odabrane kandidature dostaviti Ministarstvu evropskih i spoljnih poslova, koje će potom izvršiti finalnu selekciju kandidatura. Kandidati (i njihovi religijski autoriteti ili zajednice, ukoliko kandidat zavisi od njih) će o rezultatima selekcije biti informisani početkom juna meseca.

 • Stipendiju za određeni nivo studija (ili za jedan deo nivoa studija ukoliko se radi o stipendiji za kraći boravak) dodeljuje konkursna komisija Ministarstva evropskih i spoljnih poslova (koju čine Opšta direkcija za globalizaciju i savetnik za verska pitanja). Kandidat mora sam da obezbedi finansijska sredstva neophodna za eventualni produžetak studija u Francuskoj koji prevazilazi okvire trajanja studiranja koji će biti pokriveno stipendijom.
 • Ukoliko kandidat potpada pod neki religiiski autoritet ili zajednicu, mogućnost kofinansiranja predstavljaće prednost za kandidata.

Troškovi koji će biti pokriveni:

 • Stipendije koje sprovodi Campus France, usklađene su sa standardnim stopama za različite nivoe studija. Novčani iznos koji se isplaćuje za stipendiju osnovnih ili master studija je 700 evra mesečno (stopa na snazi od 1. januara 2020. godine). Novčani iznos koji se isplaćuje za stipendiju na nivou doktorskih studija je 1060 evra mesečno (stopa na snazi od 1. januara 2020. godine).
 • Troškovi putovanja pri odlasku i povratku iz Francuske ili bilo kakvi kursevi jezika neće biti finansirani.
 • Moguće preuzimanje troškova smeštaja kandidata od strane nekog religijskog autoriteta ili organizacije treba da bude navedeno u kandidaturi.

Potrebna dokumentacija:

 1. Formular za prijavu (preuzeti ovde) ;
 2. Diploma o stečenom srednjoškolskom obrazovanju ekvivalentna položenoj francuskoj maturi i njen sertifikovan prevod na francuski koji overava Ambasada Republike Francuske.
 3. Diplome o stečenom visokom obrazovanju i njihov sertifikovan prevod na francuski, koji overava Ambasada Republike Francuske.
 4. Potvrda odabrane francuske obrazovne ustanove da kandidat može biti primljen, u kojoj treba da bude naveden odabrani program i diploma koju će kandidat steći
 5. Detaljan plan studiranja u Francuskoj, sa jasno navedenim  profesionalnim ciljem po sticanju diplome. Ukoliko je u pitanju prijava za stipendiju za nivo doktorskih studija, dostaviti i detaljnu prezentaciju doktorske teze
 6. Kandidati iz zemalja u kojima francuski nije zvaničan jezik, treba da dostave i potvrdu o položenom testu  znanja francuskog jezika TCF koja nije starija od dve godine, ili diplomu stečenu polaganjem ispita znanja francuskog jezika DELF B2, DALF C1 ili DALF C2.
 7. Dodatna dokumentacija za kandidate koji zavise od nekog religijskog autoriteta:
  Uverenje o verskom statusu koje je izdao religijski autoritet ili nadređeni, koje overava Ambasada Republike Francuske.
 8. Preporuka religijskog  autoriteta ili nadređenog
 9. Dokumenti koji se odnose na kofinansiranje od strane religijskog autoriteta ili zajednice pod koju kandidat potpada.

Za dodatna pitanja i slanje kandidatura: vesna.adamovic@institutfrancais.rs
Rok za prijavu 15. maj 2020.