7 sep - 30 sep 2018 / Novi Sad

Street art izložba: „Saputnici”

Street art je jedno od polja urbanih kultura kojem Francuski institut poklanja posebnu pažnju. Više puta su radovi umetnika izlagani u Institutu u Beogradu, a već nekoliko godina podržavaju se i rezidencije francuskih i srpskih street art umetnika. Stoga smo Muzeju savremene umetnosti Vojvodine predložili da ugosti izložbu koja bi okupila umetnike iz Francuske i Srbije! 

Kao rezultat ovog predloga, u prostoru “Galerija N” Muzeja savremene umetnosti Vojvodine 7. septembra od 20 časova biće otvorena međunarodna street art izložba pod nazivom “SAPUTNICI”, koja je inspirisana ulogom životinja u razvoju ljudske civilizacije i kulture. Autor koncepta je Vladimir Palibrk, a biće izloženi radovi francuskog umetnika Polar Bear-a, kao i radovi TKV iz Beograda, Sanje Stojkov iz Sombora i Aleksandra Bunčića iz Novog Sada. Patrik Emuržon, direktor galerije Lithium iz Pariza biće prisutan na otvaranju, kako bi otkrio talente iz Srbije.

„Izložba „Saputnici“ inspirisana je biografijama jednog broja životinja koje su odigrale bitne istorijske uloge u razvoju kako ljudske civilizacije na globalnom planu, tako i malih lokalnih zajednica i gradova. Bilo kao saputnici i pomagači istorijskih ličnosti u ključnim momentima njihovih karijera i zalaganja za neki opšti interes, bilo kao akteri velikih istorijskih i političkih događaja, svojim učešćem u složenim naučnim eksperimentima u koje se ljudi nisu smeli sami upustiti ili pak hrabrom inicijativom u sasvim neočekivanim i rizičnim situacijama, kroz istoriju se dešava često da ova bića steknu skoro pa ljudske biografije koje bivaju zapisane i prepričavane kao deo zvanične istorije ljudskog roda. Na ovaj ili onaj način, životinje bivaju afirmisane u okviru ljudske zajednice, uživaju počasti, postaju istorijske reference pa čak i moralni uzori budućim ljudskim generacijama. Dešava se da im se podižu spomenici, štampaju se majice sa njihovim likom, neki od njih postaju ikone popularnih kultura. Veoma često životinje kao konkretne jedinke ili kao čitave grupe utiču na tok istorije bilo pozitivno ili negativno, na ovaj ili onaj način menjajući ponašanje, politike i strategije čitavih generacija….

…Radovi koji su ekskluzivno realizovani za ovu izložbu uglavnom se oslanjaju  na tehniku uličnog stencila-šablona, ali se ne zadržavaju isključivo na njoj. Kroz svoj dosadašnji rad, pa i ovom prilikom, ovo četvoro umetnika  u velikoj meri prevazilaze i redefinišu stencil kao medijum, ispitujući i proširujući njegove tehničke i ekspresivne granice. U svetlu teme kojom se izložba bavi, ulična stencil umetnost ima naročitu relevantnost jer zahvaljujući istoriji primene i korenima u uličnoj i gerila propagandi poseduje naročite potencijale za ikoničko i ekspresionistički intenzivno predstavljanje predmeta i tema kojih se dotakne.” Vladimir Palibrk

Izložba je realizovana u okviru programa Kaleidoskop, kao deo projekta Publika u fokusu, podržanog od strane Fondacije Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture, a kroz partnersku saradnju i podršku MSUV, Francuskog Instituta u Srbiji, pariske street art galerije Lithium, platforme Street Art Rezidenture Udruženja Elektrika i Ministarstva Kulture Republike Srbije.

 

Info

Muzej savremene umetnosti Vojvodine

Dunavska 37