Arhiva

Agenda : konkurs

Ovaj program je otvoren za stručnjake koji žele da podele znanje i da otrkriju neke nove pristupe u kulturnom sektoru, svuda u Srbiji. Zainteresovani mogu da podnesu prijave do 19. oktobra 2017. Dvoje od odabranih kandidata dobiće finansijsku podršku Francuskog instituta u Srbiji.
Opširnije