Arhiva

Agenda : obrazovanje

Šta da radimo sa smećem? Koje jednostavne i ekološke mere treba da preduzmemo u svom svakodnevnom životu? Da li je moguće proizvesti energiju zahvaljujući suncu? Kako sagraditi ekološki održivu kuću koja troši malo elektriične energije?
Opširnije

15 nov - 18 nov / Beograd, Niš, Novi Sad
Digitalni novembar
15 nov - 18 nov / Beograd, Niš, Novi Sad
Digitalni novembar

Radionice, predavanja, demonstracija video igara > ulazak u digitalni svet u svim svojim oblicima. Digitalni sadržaji odavno su pristuni u našoj svakodnevnici, toliko da ih čak ponekad nismo ni svesni.
Opširnije