8 Jun 2018 - 18h00 / Beograd

Ukidanje smrtne kazne u Francuskoj 1981.

Kako je došlo do ukidanja smrtne kazne u Francuskoj 1981.
Ciklus predavanja: Velike sudske afere #6
Na francuskom, bez prevoda.

Francuski institut u Srbiji, u saradnji sa Francuskom školom u Beogradu, poziva vas na ciklus predavanja koja će održati Florian Erber, profesor istorije u Francuskoj školi u Beogradu i sudija Pjer Bele. Ciklus će biti posvećen pravnom i istorijskom razmatranju velikih afera koje su ušle u evropsku istoriju.  Ova predavanja otvorena su za sve one koji žele da bolje shvate savremeni svet kroz analizu, sa neophodne distance, načina na koji su veliki sudski procesi doprineli razvoju prava… i naših društava.

Treba li osuditi na smrt počinioce najtežih i zastrašujućih zločina?

Vekovima je odgovor na ovo pitanje izgledao očigledan. Tek u drugoj polovihi XVIII veka u Italiji i Francuskoj počinje da se govori o izbegavanju smrtne kazne. Kako se objašnjava razvoj ovakvih revolucionarnih ideja? I zbog čega je Francuska poslednja zemlje zapadne Evrope, 36. nacija koja je ukinula smrtnu kaznu, zvanično 1981. godine, a bila je među prvima koja se za to zalagala i već 1907. izglasala zakon  za ukidanje smrtne kazne? Koje su sudske afere tokom sedamdesetih godina stavile ovo pitanje u centar burnih rasprava?

Info

Francuski institut u Srbiji, Beograd

Knez Mihailova 31

Petak, 8. jun 2018 – 18h00