12 Jun 2018 - 18h / Beograd

Upotreba industrijskog otpada

U okviru promocije bilateralnog programa naučne saradnje PHC „Pavle Savić‟, Francuski institut predstavlja jedan od naučnih projekata koji je dobio podršku u okviru poziva 2018-2019.

Reč je o projektu koji se odnosi na upotrebu industrijskog otpada za pravljenje materijala koji nisu štetni za životnu sredinu.

Predstavljeni projekat povezuje Univerzitet u Loreni iz Francuske, sa Institutom za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina iz Srbije. Ovim povodom biće prikazana saradnja između dve laboratorije, prvi rezultati kao i pitanja vezana za obuku i izdavanje naučnih radova. Biće razmatrane i ostale mogućnosti za zajedničke projekte većih razmera, koji mogu biti korisni za obe zemlje.

Projekat će predstaviti nosioci projekta sa obe strane: g. Ndue Kanari (Francuska) i gđa Sonja Milićević (Srbija).

Info

Francuski institut u Srbiji, Beograd

Knez Mihailova 31

Utorak 12. jun 2018 – 18h

Na francuskom i srpskom, obezbeđen simultani prevod