25 sep 2019 - 18h / Beograd

Višejezični terminološki rečnik istorije umetnosti

Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu nedavno je objavio Višejezični terminološki rečnik istorije umernosti srpsko-francusko-italijansko-španski sa dvojezičnim glosarima autorki Jasne Vidić, Danijele Đorović i Marine Nikolić. Rečnik će biti predstavljen u Instututu Servantes, u okviru obeležavanja Svetskog dana jezika.

Koncipiran kao jezički, specijalizovan i dvosmeran, rečnik sadrži približno 30 000 odrednica. Osnovni deo čini četvorojezični rečnik u kojem su polazne odrednice date na srpskom jeziku, a drugi tri dvojezična rečnika u kojima su polazne odrednice na francuskom, italijanskom ili španskom jeziku. Pri izboru jezika autorke su bile rukovođene činjenicom da je tradicionalna i savremena istorija umetnosti nauka građena uglavnom na terminima i pojmovima iz romanskih jezika.

Rečnik, prevashodno namenjen studentima istorije umetnosti i srodnih naučnih disciplina, korisno će služiti i ostalim stručnjacima i prevodiocima.

Kao jedan od pionirskih poduhvata, rečnik se može smatrati velikim doprinosom oskudnoj leksikografskoj literaturi na srpskom jeziku.

Rečnik će predstaviti: prof. dr Saša Brajović, Filozofski fakultet u Beogradu, redovni profesor, Odeljenje za istoriju umetnosti, prof. dr Mihailo Popović, Filološki fakultet u Beogradu, Katedra za romanistiku (redovni profesor u penziji), prof. dr Dalibor Soldatić, Filološki fakultet u Beogradu, Katedra za iberijske studije (redovni profesor u penziji), autorke dr Danijela Đorović, vanredni prof i Marina Nikolić, nastavnik.

Na srpskom. Ulaz slobodan.

Info

Institut Servantes

Čika Ljubina 19

Sreda, 25. septembar 2019 – 18h