Višejezični terminološki rečnik istorije umetnosti

Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu nedavno je objavio Višejezični terminološki rečnik istorije umernosti srpsko-francusko-italijansko-španski sa dvojezičnim glosarima autorki Jasne Vidić, Danijele Đorović i Marine Nikolić.