20 feb 2020 - 18h / Beograd

Vreme i aspekat u francuskom i srpskom jeziku

Predstavljanje knjige Verana Stanojevića (objavio Filološki fakultet u Beogradu, 2019)

Veran Stanojević proučava i upoređuje vremena u francuskom i srpskom jeziku i neke od njihovih semantičkih aspekata.

Ovo sučeljavanje dva jezika omogućava mu da dođe do analiza izvesnih fenomena koji se odnose na vreme, i to u oba jezika, te da tako ukaže na neka njihova zajednička aspekatsko-vremenska svojstva.

Učestvuju:

  • Prof. dr Miloš Kovačević, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu
  • Prof. dr Tijana Ašić, redovni profesor Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu
  • Doc. dr Dejan Stošić, docent Univerziteta Tuluz – Žan Žores
  • Doc. dr Saša Marjanović, docent Filološkog fakulteta u Beogradu
  • Dr Ljubica Đurić, asistent Filološkog fakulteta u Beogradu
  • Prof. dr Veran Stanojević, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu

Info

Francuski institut u Srbiji, Beograd

Knez Mihailova 31

Četvrtak, 20. februar 2020. u 18h