26 jul - 26 sep 2018 / Srbija

Žene, preduzetništvo i informacione tehnologije

Francuska se angažuje – Međunarodni konkurs
Žene, preduzetništvo i informacione tehnologije

Fondacija « La France s’engage » i Ministarstvo za Evropu i spoljne poslove Republike Francuske raspisuju međunarodni konkurs za promociju većeg učešća civilnog društva u inovativnim, solidarnim i korisnim projektima povezanim sa ciljevima Ujedinjenih nacija za razvoj.

Međunarodni konkurs za 2018. godinu, odnosi se isključivo na preduzetničke projekte koji imaju socijalne posledice na društvo i povezuju žene i informacione tehnologije. Nosioci projekata treba da budu žene ili da se projekat odnosi na njih ili na probleme sa kojima se one suočavaju.

Mogu da konkurišu sve strukture koje se bave socijalnom ekonomijom: udruženja, fondacije ili socijalna preduzeća. Sedište ovih orgqnizacija mora da bude u nekoj od 250 zemalja u kojima je na snazi program Ujedinjenih nacija za razvoj. Svaka organizacija mora da je aktivna minimum 2 godine, dok njen budžet treba da bude veći od 25.000 evra. Jezik na kome se konkuriše je francuski.

Evaluaciju projekata vrše nezavisni članovi komisije na osnovu 5 kriterijuma: socijalni impakt projekta, socijalna inovacija, mogućnost delovanjana na širem polju, dokazana efikasnost. Komisija će odabrati 5 kandidatkinja ili kandidata od kojih će svako dobiti: pomoć shodno potrebama (koja uključuje i 2 radna putovanja u Francusku od nedelju dana), dozvolu da ponese  ime brenda « La France s’engage », kao i finansijsku podršku za realizaciju projekta u iznosu od 20.000 evra.

Kalendar:

  • 26. juli 2018: otvaranje konkursa, i popunjavanje on-line formulara
  • 26. septembar 2018: zatvaranje konkursa
  • oktobar 2018: razmatranje kandidatura
  • od 24. oktobra do 22. novembra 2018: kratka prezentacija finalista preko audio konferencija
  • mart 2019: dodela nagrada u Parizu