15 apr 2019 / Srbija

Ajfel stipendije

Ovaj program izvrsnosti namenjen je najboljim studentima iz celog sveta koji žele da nastave studije u Francuskoj na master nivou ili doktoratu.

Konkurs se otvara svake godine u oktobru mesecu i završava početkom januara naredne godine.
Kandidature mogu podneti isključivo visokoškolske ustanove u Francuskoj za studente koje odaberu za svoj program studija.

MASTER NIVO

Stipendija na mesečnom nivou iznosi 1180 €, pokriva troškove putovanja i socijalnog osiguranja. Školarine nisu uračunate, međutim status stipendiste Vlade Francuske koji stipendija pruža, oslobađa studenta plaćanja troškova administrativnog upisa na državnim univerzitetima.

Stipendija se dodeljuje za period od:

 • Najviše 12 meseci za upis na Master 2 ;
 • najviše 24 meseci za upis na Master 1;
 • najviše 36 meseci za inženjerski program.

Izbor kandidata

Mogu da konkurišu na ovaj program studenti:

 • koji nemaju francusko državljanstvo (kandidati sa dvojnim državljanstvom ne mogu da konkurišu) ;
 • koji pohađaju studijske programme iz oblasti inženjerskih struka, ekonomije, menadžmenta, prava ili političkih nauka ;
 • koji imaju manje od 30 godina;
 • čiju kandidaturu podnosi jedna jedina francuska visokoškolska ustanova ;
 • koji se nisu nikada prijavili za ovaj program;
 • koji nisu nikada bili stipendisti Francuske vlade.

Studenti koji studiraju u inostranstvu (van Francuske) u vreme podnošenja kandidature, biće u prednosti. 

NIVO DOKTORATA

Stipendija na mesečnom nivou iznosi 1400 €, pokriva troškove putovanja i socijalnog osiguranja. Školarine nisu uračunate, međutim status stipendiste Francuske vlade koji stipendija pruža,  oslobađa studenta plaćanja troškova administrativnog upisa na državnim univerzitetima.
Ova stipnedija dodeljuje se za najviše 10 meseci, najpre za drugu godinu doktorata u okviru komentorstva.

Izbor kandidata

Mogu da konkurišu na ovaj program studenti :

 • koji nemaju francusko državljanstvo (kandidati sa dvojnim državljanstvom ne mogu da konkurišu);
 • koji pohađaju studijske programe iz oblasti inženjerskih struka, egzaktnih nauka : matematike, fizike, hemije, prirodnih nauka,  nano i biotehnologije, komunikacione i informacione tehnologije, geološke tehnologije, kao i programe iz oblasti  ekonomije, menadžmenta, prava ili političkih nauka
 • koji imaju manje od 35 godina;
 • čiju kandidaturu podnosi jedna jedina francuska visokoškolska ustanova koja ih je odabrala;
 • koji se nisu nikada prijavili za ovaj program za isti nivo studija;
 • koji nisu nikada bili stipendisti Francuske vlade.

Studenti koji studiraju u inostranstvu (van Francuske) u trenutku podnošenja kandidature, biće u prednosti.

PROCEDURA : MASTER I DOKTORAT

 • Francuske visokoškolske ustanove vrše odabir kandidata među studentima koje žele da prime na svoj program studija ;
 • Francuske visokoškolske ustanove popunjavaju aplikaciju i podnose kandidaturu “on line”.

KRITERIJUMI: MASTER I DOKTORAT

 • Izvrsnost kandidata : njegov, uspeh tokom prethodnih studija kao i inovativni karakter istraživanja;
 • otvorenost francuske visokoškolske ustanove ka međunarodnoj saradnji, izvrsnost katedre ili laboratorije, relevantnost kandidature, valorizacija Ajfel programa i komunikacija sa bivšim Ajfel stipendistima;
 • u skladu sa saradnjom i partnerstvima Ministarstva za insostrane poslove i međunarodnog razvoja, prioritet mogu imati određene zemlje.

 

Za dodatne informacije: www.campusfrance.org/fr/eiffel
vesna.adamovic@institutfrancais.rs