20 nov 2021 / Beograd

Atelje Varan u Beogradu

onkurs za radionicu dokumentarnog filma

RADIONICA

Tokom trajanja ove intenzivne radionice, 10 učesnika će savladati osnove snimanja dokumentarnog filma i načiniti prve korake ka tome da postanu nezavisni filmski autori. Nakon upoznavanja sa tehničkim aspektima snimanja filma, analize referentnih filmskih ostvarenja, nalaženja lokacija i pisanja scenarija, svaki učesnik će započeti snimanje sopstvenog kratkog dokumentarca na istu temu. Montaža (uz asistenciju profesionalnih montažera) će omogućiti uvid u važan odnos koji postoji između autora i montažera.

KANDIDATI

 • Svi koji žele da steknu početno iskustvo u snimanju dokumentaraca i svega što to podrazumeva. Svi koji žele da obnove ili preispitaju svoj rad i pristup snimanju dokumentaraca.
 • Poznavanje tehnike snimanja filma nije neophodno
 • Radni jezici radionice: engleski, francuski i lokalni. Obavezno je poznavanje engleskog jezika.
 • Raspon godina: od 18 do 35
 • Državljani sledećih zemalja: Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Hrvatska, Albanija
 • Broj učesnika: 10
 • Radionica je besplatna: sve troškove pokrivaju partneri ovog projekta

MESTO I VREME ODRŽAVANJA RADIONICE

Dom omladine Beograda, Makedonska 22, Beograd, Srbija
Od 22.11.2021. do 29.01.2022. (sa pauzom za praznike od 25.12.2021. do 15.01.2022.)

NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Selekcija kandidata se vrši u dve faze.

1/Prva faza je podnošenje pisane prijave u kojoj se nalaze:

 • CV
 • Kratka biografija, slobodna forma, 2 strane
 • Tekst dužine jedne strane sa ili bez fotografije na jednu od sledećih tema:
 • Opišite nam neko mesto
 • Opišite nam neki trenutak iz života
 • Opišite nam svoj komšiluk
 • Popunjen formular za prijavu – nalazi se ovde: Formular Atelje Varan radionica DOB

Sav materijal se šalje na mejl adresu varan@domomladine.org sa kompletnim podacima za kontakt.
Ne traži se disertacija, već tekst kojim se obraćate direktno nama. Ne želimo propratna pisma.
Sav materijal mora biti na engleskom jeziku.

2/Kandidatima koji prođu u drugu fazu biće zakazan termin za razgovor pre konačnog prijema. Razgovor će se obaviti ili lično u Beogradu, ili telefonom, ili putem Zoom aplikacije.

TERMINI

Rok za slanje pisane prijave: 21.09.2021.
Datumi održavanja razgovora u Beogradu ili telefonom: 09. i 10.09.2021.

Info

Dom omladine Beograda

Makedonska 22

Od 22.11.2021. do 29.01.2022.
(sa pauzom za praznike od 25.12.2021. do 15.01.2022.)