UČENICI / STUDENTI


Ovde ćete pronaći sva obaveštenja korisna za učenike (ili njihove roditelje) i studente koji žele da se školuju na francuskom u Srbiji (dvojezična nastava, francusko-srpski masteri u Srbiji) ili da studiraju u Francuskoj; stručni predavači (profesori francuskog, profesori univerziteta, istraživači…) dobiće sva obaveštenja o mogućim partnerstvima u rubrici stručna saradnja.