Saradnja sa univerzitetima

U Srbiji ima oko 250.000 studenata, a otvorenost srpskih univerziteta za međunarodnu saradnju sve je veća i jača u okviru evropske integracije Srbije (programi Erasmus+, Horizon 2020). Srbija je zemlja sa snažnim potencijalom za saradnju u oblasti visokog obrazovanja, a francuske ustanove za visoko obrazovanje u njoj mogu pronaći kvalitetnog partnera, posebno u oblasti istraživanja. Srpski obrazovni sistem ima mnoge prednosti, ima značajan broj fakulteta, sa zahtevnim normama za prijem studenata. Sve više je moguće studirati na engleskom i to pobuđuje pažnju stranih studenata i želju da studiraju u Srbiji.

Naša dinamična univerzitetska saradnja ogleda se u ustanovljenju dvostrukih diploma za studiranje iz dve oblasti, čije odvijanje pomno prati Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji.

Ovaj program omogućava mobilnost studenata (svih nivoa studija bez stručnih praksi, u trajanju od 3 do 12 meseci) kao i nastavnog i administrativnog osoblja (u trajanju od 2 dana do najviše 6 nedelja). Projekat može da traje od 18 meseci do 2 godine. Program omogućava da se pokriju troškovi boravka i putovanja.
Opširnije

Frankofona i frankofilna tradicija je i dalje veoma prisutna u akademskom svetu Srbije. Još je snažnija uspostavljanjem nekolikih programa saradnje posredstvom Univerzitetske agencije frankofonije (AUF), čije je prisustvo u Srbiji ozvaničeno 2015. godine.
Opširnije