Stipendije

Postoje brojne mogućnosti da se finansira studijski ili istraživački boravak u Francuskoj: stipendije, naknade, finansijska pomoć za mobilnost. U skladu sa svojim programima, razne ustanove mogu takođe da ponude podršku, kao što su francuske ambasade, preduzeća, francuski regioni ili druge lokalne ustanove, univerziteti ili Visoke škole, fondacije, instituti, međunarodne organizacije, kancelarije za evropske programe.

Svake godine Francuska ambasada u Srbiji i Francuski institut u Srbiji raspisuju konkurs za stipendije francuske Vlade. Godišnji konkurs za stipendije za Master 2 nivo i doktorate u komentorstvu obično se raspisuje u novembru i traje do marta meseca.

Programi stipendija na sajtu Campus France

U okviru sporazuma zaključenog između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, Francuske Ambasade i Francuskog instituta u Srbiji, dodatne stipendije Francuske vlade mogu se dodeliti srpskim studentima dobitnicima stipendije « Dositeja » koji nastavljaju studije u Francuskoj.
Opširnije

Ovaj program izvrsnosti namenjen je najboljim studentima iz celog sveta koji žele da nastave studije u Francuskoj na master nivou ili doktoratu.
Opširnije

Ovaj program omogućava mobilnost studenata (svih nivoa studija bez stručnih praksi, u trajanju od 3 do 12 meseci) kao i nastavnog i administrativnog osoblja (u trajanju od 2 dana do najviše 6 nedelja). Projekat može da traje od 18 meseci do 2 godine. Program omogućava da se pokriju troškovi boravka i putovanja.
Opširnije