STRUČNA SARADNJA

Ovde ćete naći sva obaveštenja koja se odnose na partnerstva koje možemo da uspostavimo sa stručnjacima iz oblasti kulture, obrazovanja, visokog školstva i istraživanja, sa akterima društvenog razvoja; ovde ćete pronaći uputstva za ostvarivanje što bolje saradnje sa nama.