Saradnja sa univerzitetima

Uspostavljanje novih partnerstava

U Srbiji ima oko 250.000 studenata, a otvorenost srpskih univerziteta za međunarodnu saradnju sve je veća i jača u okviru evropske integracije Srbije (programi Erasmus+, Horizon 2020). Srbija je zemlja sa snažnim potencijalom za saradnju u oblasti visokog obrazovanja, a francuske ustanove za visoko obrazovanje u njoj mogu pronaći kvalitetnog partnera, posebno u oblasti istraživanja. Srpski obrazovni sistem ima mnoge prednosti, ima značajan broj fakulteta, sa zahtevnim normama za prijem studenata. Sve više je moguće studirati na engleskom i to pobuđuje pažnju stranih studenata i želju da studiraju u Srbiji.

Naša dinamična univerzitetska saradnja ogleda se u ustanovljenju dvostrukih diploma za studiranje iz dve oblasti, čije odvijanje pomno prati Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji. To su:

  • Master 2 „Management et politiques culturelles dans les Balkans“ (saradnja između Univerziteta umetnosti u Beogradu i Univerziteta Lion 2): 274 studenata diplomiralo je od osnivanja ovog mastera 2002. godine;

Od 2015. godine Srbiji je omogućeno da bude partner programa Erasmus+, posebno u 1. ključnom sektoru « Credit mobility in higher education », putem koga se razvijaju već započete saradnje. Ovaj program podržava mobilnost studenata i akademskih i ne-akademskih građanja. Projekat može trajati od 18 meseci do 2 godine.
Opširnije