1 jan 2019 / Srbija

Prijava za DELF u školskim ustanovama

124 državne školske ustanove i 2 privatne škole u Srbiji akreditovane su za polaganje ispita DELF, 6. i 7. aprila 2019. Aleksandrovac i Rekovac su se priključili mreži od 47 gradova u Srbiji! Ako si i ti učenik osnovne, srednje škole ili gimnazije i želiš da imaš ovu svetski priznatu diplomu koja važi ceo život, proveri ovde da li je i tvoja škola uključena u mrežu DELF-a u školskim ustanovama. Ako jeste, obrati se profesoru koji je za to zadužen i on će te prijaviti do 1. januara 2019.

Više informacija
Kontakt: francuskizadecu@institutfrancais.rs,
T (011) 302 36 31 / 063 238 244

Info

Rok za prijavu: 1. januar 2019.
Polaganje: 6 i 7. april 2019.