8 okt 2018 / Srbija

Fond: Ljudska prava, seksualna orijentacija i rodni identitet

Osnovni cilj ovog fonda je promocija i poštovanje svih ljudskih prava osoba diskrimisanih zbog svoje seksualne orijentacije, polnog ili rodnog identiteta, ili polnih karakteristika, u delovima sveta gde je poštovanje ovih prava najviše narušeno.

Ciljevi ovog trećeg konkursa su sledeći: doprinos prikupljanju dokumentacije o kršenju ljudskih prava  LGBTI osoba, veće poštovanje njihovih prava i razvoj kapaciteta organizacija koje se bore za prava LGBTI osoba.

Pojedinačni iznos za svaku donaciju iznosi od 50.000€ do 60.000€ i predstavljaće ukupan budžet projekta za period od 12 do 24 meseca. Svaki projekat treba da se odnosi samo na jednu zemlju.

Dodatne informacije i kriterijume potražite na sajtu Expertise France.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju:

Uslovi konkursa
Formular za konkurisanje
Finansijski aneks
Tabela za evaluaciju

Info

Kandidature (na francuskom ili na engleskom) poslati mejlom na adresu
lgbtifund.afeti@gmail.com do 8. oktobra 2018 u 12h.