Ajfel stipendije

Ovaj program izvrsnosti namenjen je najboljim studentima iz celog sveta koji žele da nastave studije u Francuskoj na master nivou ili doktoratu.

Konkurs se otvara svake godine u oktobru mesecu i završava početkom januara naredne godine.
Kandidature mogu podneti isključivo visokoškolske ustanove u Francuskoj za studente koje odaberu za svoj program studija.

Procedura: master i doktorat

  • Francuske visokoškolske ustanove vrše odabir kandidata među studentima koje žele da prime na svoj program studija;
  • Francuske visokoškolske ustanove popunjavaju aplikaciju i podnose kandidaturu “on line”.

Kriterijumi: master i doktorat

  • Izvrsnost kandidata: njegov uspeh tokom prethodnih studija kao i inovativni karakter istraživanja;
  • otvorenost francuske visokoškolske ustanove ka međunarodnoj saradnji, izvrsnost katedre ili laboratorije, relevantnost kandidature, valorizacija Ajfel programa i komunikacija sa bivšim Ajfel stipendistima;
  • u skladu sa saradnjom i partnerstvima Ministarstva za insostrane poslove i međunarodnog razvoja, prioritet mogu imati određene zemlje.

Za dodatne informacije
vesna.adamovic@institutfrancais.rs