Časovi konverzacije

U opuštenoj atmosferi pogodnoj za spontanu razmenu mišljenja, učestvujte u razgovorima vezanim za raznovrsne teme, izabrane u skladu sa vašim interesovanjima. 

Ovaj čas ce vam omogućiti da steknete veću lakoću u usmenom izražavanju, da proširite fond reči i budete u stanju da se u svakoj situaciji izjasnite o svojim ukusima, date svoje mišljenje i argumentovano raspravljate.

Broj časova : 1 časa od po 120 minuta nedeljno
Ukupno : 14 sati u toku 7 nedelja

Broj časova : 2 časa od po 90 minuta nedeljno
Ukupno : 21 sati u toku 7 nedelja

Ovi tematski časovi vam omogućavaju da bolje upoznate, razmenite i produbite znanje o temama koje su vam drage. Slobodni ste da nam iznesete svoje predloge, potrebe i želje za učenjem stranog jezika, što je prvi korak ka sagledavanju sveta na drugi način.

Način rada: autentični i raznovrsni materijali : novinski isečci, pesme, književni tekstovi, itd (ne koristimo klasičan udžbenik)

Hiljadu i jedna tema za razgovor

Nivo C1

Ovi časovi namenjeni su odraslima koji su već dostigli visok nivo francuskog jezika.

Razgovaraćemo o aktuelnim temama iz različitih oblasti, u skladu sa vašim potrebama i interesovanjima.

Cilj časova jeste da poboljšate sposobnost komunikacije, obogatite rečnik i aktivirate prethodno stečeno znanje.

Gledaćemo kratke filmove, čitati novinske članke, analizirati fotografije, slušati muziku i na taj način usavršavati francuski jezik, ali i proširivati znanje o Francuskoj i frankofonim zemljama.

Bibliokreativnost ili mentalna joga na francuskom!

Počev od nivoa B1!

Šta  privlači moju pažnju nakon pročitanog štiva i koja me to zapravo emocija obuzima?

Kako nam čitanje poezije, odlomka iz romana ili priče pomaže da otkrijemo sebe i spoznamo svu lepotu koja nas okružuje ali koju smo zanemarivali u svakodnevnoj kolotečini? Kako nas knjiga i ekspresivno čitanje štiva može učiniti kreativnim a da to ranije nismo prepoznali u sebi?

Kako kreativno pisanje, koje je moguće upražnjavati sa minimalnim talentom, može pospešiti odgovore na mnoga pitanja na koja nismo pronašli odgovor?

Kako uz bibliokreativnost može da se uči i vežba jezik kroz književnost a da to prevazilazi tradicionalne okvire učenja stranog jezika?

Bibliokreativna radionica je namenjena pre svega osobama koje neguju ljubav prema knjizi i žele da podele sa ostalima svoje iskustvo ili osećanja nakon pročitanog odlomka iz poezije, romana ili priče.

Glavna odlika radionice jeste jezička interakcija, pismeno izražavanje, igra reči, asocijacije i izražajno čitanje odlomaka iz savremene francuske književnosti.

Francuski mediji

Analiza štampe / Razumevanje medija
Počev od nivoa B2!

Ova radionica, koju vodi francuski novinar koji živi u Beogradu, omogućiće učesnicima da tokom dva meseca, na časovima koji će trajati po dva sata nedeljno, otkriju medijsku sliku Francuske.

Učesnici radionice će na časovima čitati novinske članke iz dnevnih novina i časopisa koji imaju različite uređivačke politike. Moći će takođe da gledaju i analiziraju odlomke i reportaže iz glavnih francuskih TV dnevnika.

To će im omogućiti uvid u aktuelna dešavanja u Francuskoj, kako bi ih potom komentarisali i razmenili mišljenje na određenu temu. Želimo da podstaknemo učenike da razmišljaju i izražavaju se na francuskom jeziku o složenim temama i društvenim pitanjima.

Časovi će polaznicima takođe omogućiti da razmišljaju o načinu na koji francuski mediji predstavljaju informacije i da uporede njihovu praksu sa praksom novinara iz Srbije.

Najzad, jedan deo kursa biće posvećen načinu na koji se aktuelna dešavanja u Srbiji predstavljaju u francuskim medijima što će polaznicima kursa dati priliku da zamisle kako njihova zemlja može biti viđena u inostranstvu.

Književnost, film, gastronomija

Nivo B2 

Ova radionica namenjena je odraslima koji su dostigli nivo B2 u znanju francuskog jezika.

Teme koje se obrađuju na času pripadaju različitim oblastima i biraju se i u skladu sa potrebama i interesovanjima samih polaznika. Polaznici imaju mogućnost da sami biraju teme o kojima će se govoriti na časovima i da na indirektan način utiču na pripremu samog časa.

Na ovoj radionici najveća pažnja posvećuje se usmenom izražavanju na osnovu video materijala, novinskih članaka, fotografija, književnih tekstova ili pesama. Vežbe slušanja i razumevanja teksta takođe čine veoma važan deo ovih časova.

Pođite na putovanje Francuskom i frankofonim zemljama otkrivajuću njihovu kulturu. Ako želite da obogatite svoja znanja o filmu, književnosti, gastronomiji, istoriji, društvu i aktuelnim događajima u Francuskoj i frankofonim zemljama, pridružite nam se!

Langu’art – Jezik kroz umetnost

Počev od nivoa A2

Radionica Langu’Art počiva na ideji da učenje stranog jezika danas može da bude uspešno zahvaljujući kreativnom pristupu u nastavi a naročito ukoliko su u njoj zastupljeni svi vidovi umetnosti.

Korišćenje fotografije, likovne umetnosti, skulpture, književnosti, muzike i pokreta pruža neslućenu slobodu jezičkog izražavanje i otklanja sve prepreke na  koje obično nailazimo tokom učenja stranog jezika. Radionica Langu’Art osmišljena je na način da se nastava održava kako u Institutu, tako i van njega, uz praćenje kulturnih dešavanja u gradu koja daju polaznicima radionice dodatnu inspiraciju za kreativno izražavanje na francuskom jeziku. Profesor ima ulogu da isprobanim i usavršenim metodama učini francuski jezik dostupnim zainteresovanim osobama voljnim da ga savladaju na drugačiji način. Komunikativni i akcioni pristup je osnovna odlika ove kreativne radionice.