Časovi za decu

Beograd, Novi Sad

Ovi časovi su namenjeni deci od 6 do 14 godina i nude postupno učenje jezika kroz zabavne aktivnosti.

Broj časova : 1 čas od po 90 minuta nedeljno
Ukupno : 9 sati u toku 7 nedelja
ili
Broj časova : 2 časa od po 90 minuta nedeljno
Ukupno : 21 sat u toku 7 nedelja

Francuski za decu (6-8 godina)

Ovaj kurs je namenjen deci školskog uzrasta i cilj mu je upoznavanje sa jezikom preko igara, pesama i priča. Svaki čas se sastoji od niza zabavnih aktivnosti koje vezuju pažnju najmlađih polaznika. Savladavanje osnova francuskog jezika odvija se kroz učenje odgovarajućih elemenata jezika bliskih dečjem svetu, odnosno dete uči da broji, ovladava fondom reči vezanim za određene teme, na primer za delove tela, porodicu, životinje, predmete u kući, boje itd. Deca učestvuju u kreativnim aktivnostima kao što su crtanje i bojenje, a koje su povezane sa temom koja se obrađuje na času.

Francuski za mlađe osnovce (8-10 godina)

Ovaj kurs je namenjen deci uzrasta od 8 do 10 godina (nivo nižih razreda osnovne škole). Francuski jezik se uči kroz kreativne radionice, kroz učenje priča i pesmica, čitanje bajki i poezije, uz upotrebu interaktivnih metoda  i autentičnih audio i video materijala. Od dece se traži da se, u okvirima svojih mogućnosti, izražavaju na francuskom jeziku kroz konkretne situacije u komunikaciji ili kroz igru, pesme i pričice koje treba da odglume.

Francuski za starije osnovce (11-14 godina)

Priprema za DELF Junior i DELF za učenike, konverzacija i uvod u francusku kulturu i civilizaciju.

Ovi časovi francuskog jezika, prilagođeni za starije osnovce i srednjoškolce, omogućavaju sticanje jezičkog znanja i ovladavanje komunikacijom koje učeniku daju potrebne elemente za interakciju i komunikaciju u različitim situacijama u svakodnevnom životu.

Kroz teme koje stimulišu interesovanja i koje su bliske svetu adolescenata, od polaznika se traži da spontano reaguju i komuniciraju. Rad u učionici se odvija uz učenje pesama, čitanje isečaka iz stripova, video dokumenata, članaka iz štampe itd. Najvažnije mesto zauzima razumevanje i usmeno izražavanje.