Evropska noć istraživača

Nastala 2005. godine, Evropska noć istraživača je program Horizont Evropa koji ima za cilj približavanje zvanja istraživača široj javnosti i podizanje svesti o istraživačkim i inovacionim aktivnostima.

Ideja je da se prilikom susreta i prijateljskih razmena sa naučnicima predstavi profesija istraživača i ovo zvanje otkrije najmlađima.

Za izdanje 2022, skoro 320 gradova učestvuje istovremeno širom Evrope, uključujući 16 gradova u Francuskoj i 26 u Srbiji. Ovaj događaj se održava svakog poslednjeg vikenda u septembru. Tema se definiše svake godine, tema „Neočekivano“ je izabrana za 2022. godinu.

U partnerstvu sa Centrom za promociju nauke u Srbiji, Ambasada Francuske u Srbiji i Francuski institut u Srbiji obezbeđuju namenski prostor za susrete sa istraživačima i izlaganje njihovih radova u Knez Mihailovoj ulici.

Ovo je jedinstven trenutak za otkrivanje vokacije budućeg istraživača ili budućeg naučnika koji će nastaviti put srpskog istraživanja i naučne izvrsnosti, poput Nikole Tesle ili Mihaila Pupina.