Evropsko pravo

Postanite stručnjak za evropsko pravo.
Odaberite specijalizaciju iz oblasti evropskog prava i steknite kvalitetnu francusku diplomu u Beogradu.

Pohađali ste ili pohađate studijski program iz oblasti evropskih integracija? Želite da steknete diplomu francuskog Univerziteta? Francuski program Master 2 pod nazivom “Evropske studije” sa posebnim osvrtom na “Pravo Evropske Unije” na Univerzitetu u Beogradu, prava je stvar za vas!

Ovaj studijski program odvija se na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Evropskim univerzitetskim centrom iz Nansija, francuskog Univerziteta u Loreni. On vam omogućava ne samo da se specijalizujete iz oblasti evropskog prava baveći se izazovima sa kojima se Srbija susreće na svom putu evropskih integracija, već i da, u Srbiji, steknete znanje po francuskom modelu i dobijete diplomu francuskog visokoobrazovnog sistema.

Na kraju jednogodišnjih studija studenti koji uspešno polože ispite stiču 2 diplome:

  • diplomu Mastera “Evropskih integracija” Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
  • francusku nacionalnu diplomu Master 2 ”Evropskih studija”, sa posebnim osvrtom na “Pravo Evropske Unije”, Evropskog univerzitetskog centra Univerziteta u Loreni.

Dodatne informacije
Kontaktirajte koordinatora dvojne diplome na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu: maja.lukic@ius.bg.ac.rs
Pravni fakultet u Beogradu www.ius.bg.ac.rs