Prva godina studija u Francuskoj (DAP)

Maturant ste i želite da studirate u inostranstvu?
Odaberite Francusku!
Steknite francusku diplomu, vaš budući pasoš za svet.
Prijavite se na DAP!

Procedurom „DAP“, predupisom na prvu godinu studija, obuhvaćeno je 67 univerziteta koji nude brojne studijske programe iz svih oblasti i 20 nacionalnih škola za arhitekturu.

Francuska – 7. zemlja po izboru inostranih studenata

Francuska godišnje primi prko 400.000 inostranih studenata. Izuzetan kvalitet francuskih studijskih programa, rezultat dugogodišnje tradicije, oslanja se na nacionalnu mrežu koja broji oko 3.500 državnih i privatnih visokoškolskih ustanova i istraživačkih centara međunarodnog ugleda.

Kvalitetne i pristupačne studije

Studirati u Francuskoj znači iskusiti prvoklasnu naučnu i tehnološku, istraživačku i inovacionu tradiciju, uz iste uslove upisa i života kao i francuski studenti: upisne procedure su identične, kao i stečene diplome, a troškovi upisa za studente van EU su manji nego u drugim zemljama. U državnim visokoobrazovnim ustanovama, država finansira veliki deo troškova studiranja svakog studenta. Ovakav program omogućava da se troškovi upisa u Francuskoj održe na najnižem mogućem nivou na svetu, uz garanciju kvaliteta izdatih diploma. Francuska je u jesen 2018. započela veliku reformu koja ima za cilj poboljšanje uslova za prijem inostranih studenata u Francuskoj. U pitanju je program pod nazivom « Bienvenue en France » ili “Dobrodošli u Francusku”. Francuska je postavila cilj da do 2027. godine primi pola miliona inostranih studenata. On podrazumeva izvesne olakšice kada je u pitanju vizni režim, ali i brojne dodatne mere: veći broj studijskih programa na francuskom i engleskom jeziku, kao i brendiranje visokoobrazovnih ustanova koje primaju inostrane studente u Francuskoj.

Procedura DAP – predupis na I godinu osnovnih studija

Diploma osnovnih studija stiče se nakon tri godine studija na univerzitetu. Ona postoji za gotovo sve naučne discipline i oblasti aktivnosti. Diploma osnovnih studija („Licence“) jeste nacionalna diploma visokoobrazovnog sistema koja vredi 180 ESPB (evropski sistem prenosa bodova). Ova diploma istovremeno priprema studenta za nastavak studija i za zaposlenje. Studijski programi u okviru diplome osnovnih studija organizovani su tako da omoguće studentu da postepeno izabere svoju orijentaciju. Ovakav način organizacije studija ostavlja vreme da lični i profesionalni projekat studenta sazri.

Zahtev za predupis preko procedure „DAP“ podnose inostrani državljani da bi se upisali na I godinu studija na neku visokoškolsku ustanovu u Francuskoj i on je obavezan za sve inostrane studente: maturante, svršene maturante ili one koji imaju ili će imati diplomu ekvivalentnu stečenom srednjoškolskom obrazovanju koja omogućava pristup visokom školstvu u matičnoj zemlji.

Ako ste maturant i imate boravak u Srbiji, treba da popunite zahtev za upis na I godinu studija na državne univerzitete (uključujući i prvu godinu zajedničku za sve zdravstvene struke), tzv. „beli“ dosije, koji možete da preuzmete sa zvaničnog sajta francuskog Ministarstva visokog obrazovanja i istraživanja (MENESR).

Možete da odaberete jedan program na 3 univerziteta po redosledu prioriteta; tri različita studijska programa na istom univerzitetu i tri različita studijska programa na 3 različita univerziteta.

Za studije svih ciklusa arhitekture (od prve godine do Master nivoa, kao i za sticanje licence za rad u svojstvu arhitekte u Francuskoj), treba da popunite zahtev za upis na studije na Nacionalnim visokim školama za arhitekturu, tzv. „žuti“ dosije, koji možete preuzmete sa zvaničnog sajta francuskog Ministarstva kulture i informisanja

Uslovi za proceduru DAP

Rokovi

Procedura DAP otvorena je od prvog oktobra do polovine decembra. Ove godine procedura DAP traje do 15. decembra 2023.

Jezik

Maturanti iz Srbije obavezno moraju da steknu diplomu o znanju francuskog jezika DELF B2 u trenutku podnošenja dosijea. Za one koji pohađaju frankofonu dvojezičnu nastavu i Filološku gimnaziju u Beogradu, sticanje srpske diplome („mature“) oslobađa ih dostavljanja diplome DELF.

Obavezan je paralelan upis u visokoobrazovni sistem u Srbiji: u trenutku definitivnog upisa na francuski univerzitet, obavezno je da studenti imaju potvrdu o pristupu visokoobrazovnom sistemu u Srbiji iz iste oblasti koju žele da studiraju u Francuskoj.

Detalji u vezi sa „DAP“ procedurom, neophodnom dokumentacijom, kalendarom upisa kao i zahtevom za upis dostupni su na zvaničnom sajtu Ministarstva visokog obrazovanja i istraživanja (MENESR) .

Zakažite sastanak

Kada se dosije pošalje, više nije moguće izmeniti ni program studija ni univerzitet. Zato je neophodno da ga veoma dobro pripremite. Kancelarija Campus France Srbija je tu da vam pomogne i da vas savetuje. Campus France je francuska agencija namenjena promovisanju visokog školstva u Francuskoj, prijemu inostranih studenata i predavača i međunarodnoj mobilnosti.
Pre dostavljanja kompletnog dosijea, obavezno zakažite sastanak u kancelariji Campus France Serbie u Francuskom institutu u Srbiji, Zmaj Jovina 11, u Beogradu.

Kontakt : Sandra Elezović, sandra.elezovic@institutfrancais.rs, 011/302-3657.

Campus France Serbie
Facebook Campus France Serbie / Studirajte  Francuskoj
Instagram : campusfranceserbie