Konkurs „IT makes S(ci)ENSE“

Konkurs „IT makes S(ci)ENSE“ za naučno-istraživačke boravke u Francuskoj

Ambasada Francuske u Srbiji i Francuski institut u Srbiji žele da podstaknu razvoj naučne saradnje između srpskih i francuskih istraživača u oblastima budućnosti poput obnovljivih izvora energije, veštačke inteligencije i kvantne informatike kao i digitalizacije zdravstva healthtech i poljoprivrede agro tech.

Kako bi pojačali naučnu i univerzitetsku saradnju između Francuske i Srbije, Ambasada Francuske u Srbiji i Francuski institut u Srbiji dodeljuju 15 kratkoročnih stipendija (18 dana) u okviru ovog programa namenjenih srpskim istraživačima kako bi ostvarili naučno-istraživački boravak u istraživačkoj ekipi u Francuskoj. Ova stipendija kratkog boravka obuhvata smeštaj u Francuskoj, troškove života, kao i troškove zdravstvenog osiguranja. Troškovi međunarodnog putovanja kao i onog unutar zemlje takođe su pokriveni.

1) Ciljna grupa:

Naučni istraživači svih nivoa koji rade u nekom istraživačkom timu u Srbiji (asistenti, doktorandi, post doktorandi, istraživači, predavači-informatičari, inženjeri, administrativno osoblje, arhitekte, lekari…).

2) Oblasti naučnog istraživanja:

 • Prehrambrene tennologije, ishrana
 • Primena kvantne informatike i veštačke inteligencije (AI)
 • biotehnologije
 • obnovljivi izvori energije (hidrogen, nuklearna energija)
 • etika i nauka
 • prevozna sredstva budućnosti (električna vozila i avion sa niskom emisijom ugljenika)
 • zdravlje i epidemiologija
 • sport

3) Uslovi :

 • Naučna iuzetnost
  Prednost imaju kandidati iz istraživačkih ustanova visokog nivoa u Srbiji ili koji su pozvani da borave u nekom istraživačkom centru izuzetnog naučnog kvaliteta u Francuskoj.
 • Usklađenost kandidature sa prioritetima saradnje
  Prednost imaju novi projekti saradnje ili oni koji su tek započeti, ali će trajati duže vreme, projekti sa planiranim zajedničkim učešćem istraživača u evropskim programima (Horizont Evrope, Erasmus +, itd.) ili projekti francusko-srpske saradnje koji su povezani sa institucionalnim rešenjima iz oblasti inovacija.

Budući da je rodna ravnopravnost prioritet delovanja Ambasade Francuske i Francuskog instituta u Srbiji, nastojaćemo da primenimo jednakost u broju kandidatura.

4) Sastav dosijea :

 1. Popunjen formular za prijavu (preuzeti ovde);
 2. curriculum-vitae (na francuskom ili engleskom jeziku);
 3. pozivno pismo laboratorije ili univerziteta domaćina u Francuskoj, gde se objašnjava cilj istražvačkog boravka;
 4. dokument ustanove u kojoj se radi u Srbiji.

5) Podnošenje dosijea :

Dosije se šalje Vesni Adamović, saradniku za mobilnost
Francuski institut u Srbiji
Zmaj Jovina 11 – 11 000 Beograd

Za informacije o datumima za kandidaturu:
Tel: (011) 302 36 39 – mejl : vesna.adamovic@institutfrancais.rs