Kulturna politika i menadžment Unesko katedra

Master 2
Kulturna politika i menadžment Unesko katedra (Inrekulturalizam i medijacija na Balkanu)

Na Univerzitetu umetnosti u Beogradu u saradnji za Univerzitetom Lyon 2

Rok za prijave: 18. septembar i 9. oktobar* (ukoliko ostane slobodnih mesta)

Steknite francusku diplomu nivoa master 2 na Univerzitetu umetnosti u Beogradu

Aduti master programa:

  • Dvojna diploma : Univerziteta umetnosti iz Beograda i Univerziteta Lion 2;
  • Nastava na engleskom i francuskom jeziku ;
  • Profesori i ugledni stručnjaci iz cele Evrope ;
  • Studenti iz celog sveta ;
  • Više od 90% studenata pronašlo je posao nakon ovog Mastera.

Prezentacija Mastera

Master program povezuje teorijsku i praktičnu nastavu i istraživanje kroz individualni ili grupni rad. U okviru programa predviđena je i stručna praksa koja može biti obavljena u Francuskoj ili u nekoj od balkanskih zemalja. Ovaj master koji privalači studente sa Balkana i iz celog sveta, nosilac je priznanja Unesco katedre koje potvrđuje izuzetan kvalitet ovog programa i njegov značaj za interkulturnu medijaciju u regionu.

Uslovi uspisa

Pravo upisa imaju kandidati koji su završili četvorogodišnje studije iz oblasti društvenih, humanističkih nauka i umetnosti (240 ESPB). Posebno se vrednuje profesionalno iskustvo.
Dobro znanje engleskog jezika je neophodno. Znanje francuskog jezika je prednost, časovi francuskog jezika biće organizovani u okviru master programa u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji.

Troškovi školarine i mogućnosti finansiranja

Godišnji iznos troškova školarine je 2000 Evra. Upis na Univerzitet Lion 2 košta 250 Evra.

Stipendija Dragan Klaić
Studentska stipendija Dragan Klaić dodeljuje se u znak sećanja na prof. Dr Dragana Klaića, teatrologa i kulturnog analitičara. Stipendiju podržava Fond za otvoreno društvo (Open Society Foundation) i Evropska kulturna fondacija.
Da bi bile uzete u razmatranje, prijave za ovu stipendiju moraju da se predaju uz konkursnu dokumentaciju za UNESKO katedru za Master za kulturnu politiku i menadžment. Svi kandidati iz regiona, koji konkurišu na ovaj studijski program u junskom ili septembarskom roku, mogu da se prijave za ovu stipendiju. Izbor kandidata vrši se u septembru, nakon usvajanja konačne liste primljenih studenata na ovaj studijski program.

Stipendije Frankofone univerzitetske agencije (AUF)
Frankofoni studenti koji žele da nastave master studije ili obave stručnu praksu mogu da se prijave na konkurs za dobijanje novčane  pomoći AUF-a.

Za više informacija o konkursima

Za dodatne informacije, pogledajte brošuru za Master
ili kontaktirajte coordinator@arts.bg.ac.rs