STUDIRATI U FRANCUSKOJ

Odaberite Francusku!

Da li ste znali da svake godine oko 750 studenata iz Srbije odabere Francusku za studiranje? I vi možete da se odlučite za francuski visokoobrazovni sistem koji garantuje:

• izuzetan kvalitet i raznovrsnost studija
• bogatu ponudu strukovnih studijskih programa
• diplome priznate u Evropi i svetu
• naučno-istraživački rad visokog nivoa i više od 250 doktorskih škola
• jednak odnos prema svim studentima – i francuskim i inostranim
• iste troškove studija za sve studente
• finansijsku pomoć države za smeštaj za sve studente
• učenje francuskog kao međunarodnog jezika
• izuzetan kvalitet života
• dinamičnu ekonomiju i inovativnu industriju

Zašto da studirate u Francuskoj?

Izuzetan kvalitet francuskih studijskih programa rezultat je dugogodišnje tradicije i oslanja se na nacionalnu mrežu koja broji oko 3.500 državnih i privatnih visokoškolskh ustanova i istraživačkih centara sa međunarodnim ugledom. Visok kvalitet takvog obrazovnog sistema potvrđuju i brojne medalje Filds i Nobelove nagrade: od 2012. godine, 3 Nobelove nagrade iz fizike, književnosti i ekonomije dodeljene su Francuzima.

Francuska nudi programe u svim oblastima: broji 75 univerziteta, više od 200 inženjerskih škola, 200 čuvenih Visokih škola za trgovinu i menadžment, 120 visokih državnih umetničkih škola, 20 nacionalnih škola za arhitekturu. Tom broju pridružuje se i 3.000 drugih ustanova, škola ili specijalizovanih instituta (za studije iz oblasti socijalne politike i socijalnog rada, paramedicinske oblasti, turizam, sport, modu, dizajn) kao i gimnazije koje obučavaju kadrove za diplome strukovnih tehničara (BTS) kao i za konkurse koji su uslov za upis na tzv. Visoke škole (pripremni programi za Visoke škole CPGE)

Francuska trenutno broji 2,4 miliona studenata upisanih u visokoobrazovni sistem, od kojih više od 12% čine inostrani studenti, odnosno blizu 300.000 studenata iz celog sveta pohađa francuske univerzitete i ostale visokoškolske ustanove. Francuska je inače prva neanglofona zemlja po izboru stranih studenata.

Studirati u Francuskoj znači imati izjednačene uslove upisa i života kao i francuski studenti: upisne procedure su jednake, stečene diplome kao i troškovi upisa su isti, bez obzira na nacionalnu pripadnost studenta. U državnim visokoobrazovnim ustanovama, država finansira jedan veliki deo troškova studiranja za svakog studenta (11.740 € po studentu godišnje). Ovakav nacionalni program omogućava da se troškovi upisa održe na najnižem mogućem nivou uz garanciju kvaliteta izdatih diploma.

Na kraju, francuski jezik je međunarodni jezik, zvanični je jezik u 32 države na 5 kontinenata. Francuski je i radni jezik Evropske unije uz engleski i nemački. Francuski je i jedan od 6 radnih jezika Ujedninjenih nacija, jedan od dva zvanična jezika Međunarodnog olimpijskog komiteta, jedan od zvaničnih jezika Afričke unije…

Minimalni traženi nivo znanja francuskog jezika je DELF B2, ali taj uslov zavisi od odabrane oblasti i studijskog programa. Moguće je i pohađanje studija na engleskom jeziku.