Podrška za prevođenje sa srpskog na francuski

Postoje više načina podrške za objavljivanje prevoda sa srpskog na francuski pod uslovom da su prava za prevod ustupljena ugovor nekom francuskom izdavaču (podrška Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije,  program Kreativna Evropa, programi Francuskog nacionalnog centra za knjigu – CNL)

Kontakt: Sonja Filipović, koordinator projekata (knjiga i debate)