CNL – Pomoć za prevođenje dela sa francuskog

U okviru ovog programa Francuski nacionalni centar za knjigu (CNL) pomaže srpske izdavače koji su od francuske izdavačke kuće otkupili (ili su pokrenuli proces otkupljivanja) prava za objavljivanje prevoda nekog ozbiljnog dela. Program se odnosi isključivo na preuzimanje jednog dela troškova prevođenja (od 20% do 50% od ukupnog honorara prevodio/la/ca), koje CNL plaća  francuskom izdavaču, koji pak preuzima obavezu da je prosledi izdavaču iz Srbije. U izuzetnim slučajevima iznos se uplaćuje direktno srpskom izdavaču.

Zastupljene oblasti  su : književnost, društvene nauke, tehničke nauke, pozorište, strip, dečja knjiga (osim vodiča i časopisa).

Procedura:

Izdavač iz Srbije popunjava formular koji će dobiti direktno od  francuske izdavačke kuće sa kojom je sklopio ugovor i kojoj direktno vraća popunjeni formular, a ova predaje CNL-u. Svi zahtevi razmatraju se tri puta godišnje.

Postoje 3 roka za predaju dokumentacije CNL-u tokom godine :

  • oktobar (za komisiju koja zaseda krajem januara, početkom februara)
  • februar (za komisiju koja zaseda krajem maja, početkom juna)
  • jun (za komisiju koja zaseda u oktobru)

Zahtevi sa nepotpunom dokumentacijom neće biti uzeti u razmatranje.

Detaljnije informacije dostupne su na sajtu Francuskog nacionalnog centra za knjigu (CNL)
Kontakt u Srbiji: Sonja Filipović, koordinator projekata (knjiga i debate)