Rezultati konkursa za dodelu stipendija vlade Francuske

Rezultati konkursa za dodelu stipendija vlade Francuske za 2023-2024. godinu koje dodeljuju Francuski institut i Ambasada Francuske u Srbiji

Konkurs za 2023-2024. godinu završen je 28. marta 2023. Zahvaljujemo svim kandidatima na interesovanju za studije u Francuskoj.

Posle analize pristiglih kandidatura i na kraju procesa odabira kandidata, obaveštavamo vas o sledećem, posle razgovora sa komisijom :

  • 15 studenata dobilo je stipendiju za nastavak studija u Francuskoj;
  • 17 studenata nalazi se na listi čekanja.

U skladu sa konkursima iz prethodnih godina i podrškom doktorandima u ko-mentorstvu za koje se Francuski institut i Ambasada Francuske u Srbiji finanansijski obavezuju za period od uzastopne 3 godine, 6 doktoranada dobiće stipendiju u 2023-2024. godini za nastavak istraživanja na 2. i 3. godini doktorata u Francuskoj pod uslovom da se studije odvijaju po planu.

Čestitamo svim dobitnicima stipendije, savetujemo im da održavaju redovan kontakt sa Francuskim institutom i želimo im da na ličnom i akademskom planu steknu obogaćujuće iskustvo!

Dobitnici stipendije Master 2 (sve oblasti)
Dobitnici stipendije za doktorat u ko-mentorstvu 
Kandidati na listi čekanja (po oblastima)