Specijalizacija za lekare i farmaceute u Francuskoj

Diplomirani lekari i farmaceuti mogu da se prijave za plaćenu specijalizaciju u Francuskoj:

  • DFMS, program u trajanju od 6 meseci do 3 godine, ukoliko su već na specijalizaciji u Srbiji:
  • DFMSA, program za subspecijalizaciju, u trajanju od 6 meseci do godinu dana, ukoliko su već specijalisti u Srbiji;

Ova vrsta specijalizacije namenjena je lekarima sa dobrim znanjem francuskog jezik (Delf ili TCF nivo B2)

Za dodatne informacije: vesna.adamovic@institutfrancais.rs
ili: http://med.unistra.fr/fre/Formations/3eme-cycle/DFMS-DFMSA

Preuzmite dosije za kandidaturu ovde