Specijalizacija za lekare i farmaceute u Francuskoj

Diplomirani lekari i farmaceuti mogu da se prijave za plaćenu specijalizaciju u Francuskoj:

  • DFMS, program u trajanju od 6 meseci do 3 godine, ukoliko su već na specijalizaciji u Srbiji;
  • DFMSA, program u trajanju od 6 meseci do 1 godine, ukoliko su već na subspecijalizaciji u Srbiji.

Ova vrsta specijalizacije namenjena je lekarima sa dobrim znanjem francuskog jezika (Delf ili TCF nivo B2). Univerzitet u Strazburu je zadužen za ovaj program.

Okvirni rokovi:

  • decembar: objava konkursa na sajtu Univerziteta u Strazburu
  • prva polovina januara: dostavljanje kandidatura u Francuski institut u Srbiji, koji šalje dokumentaciju u Strazbur
  • april: odabir kandidata (Univerzitet u Strazburu);
  • juli: konačni rezultati
  • novembar: početak specijalizacije u Francuskoj.

Za dodatne informacije
vesna.adamovic@diplomatie.gouv.fr